Yamani Hakkında

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

İMAM EL MEHDİ A.S İLE BULUŞMA

İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.

Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?” Peygamber onlara dedi ki: “Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” Onlar, “Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin” dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik.Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı.Onlara, “Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız” denildi.

“Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik” dediler.Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.

Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah’a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size! (Enbiya: 1-18 ﴿

İmam el Mehdi a.s ile bu fiziksel dünyada ilk buluşmam, İmam El Hadi ve İmam El Askari a.s’ın türbesinde oldu. Ve bu buluşmada İmam el Mehdi’yi tanıdım. Ve bu buluşma çok seneler önceydi. Ve bu buluşmadan sonra da O’nunla,(Allahın selamı onun üzerine olsun), bir sürü buluşmamız daha oldu. Ve kendisini bilinir kıldı ve başka bir çok şey de açıklığa kavuştu. Fakat kendisi o zaman, bana hiç kimse için bir mesaj vermemi emretmedi. Aksine, beni bilgilendiriyordu ki böylelikle, terbiyeli ve itaatkar olayım ve ilahi ahlak mertebelerine ulaşayım.Ve beni ilim ile takdis etti ve o zamanki Necef’te bulunan Havza’nın, ciddi olan yanlışlarını ve hatalarını bilmemi sağladı.  ilmi , yanlış ameller, politik ya da ekonomik yanlışlar. Ve bu süreç bana çok acı veren bir süreç oldu. Bu son kalenin düşüşünü temsil ettiği için ki, ben bu dünyada hakkı temsil ettiğini düşünürdüm. Benim için tuzun bozulmuşluğunu temsil etti. Çünkü bozulan/yozlaşan herşey, tuz ile düzeltilebilirdi. Peki ya, bu tuz da kötüye giderse? Bu hem acı dolu, hem üzücü, hem de aynı zamanda korkutucu bir süreçti. İmam a.s benim, baskıyı, tiranlığı ve yozlaşmışlığı görmemi sağladı.

Ve beni, ne yapılacağının bilinmezliği ile yüz yüze bıraktı. Geldiğim yere geri mi dönmeliydim? Her zaman kendime sorduğum bir soruydu bu. Ve cevabı da, şu an Necef Havza’sının tam ortasında bir yabancı gibi kalmış olmamdı. Bu bildiğim gerçekle, ben şimdi nasıl bu dünyanın insanlarına yabancı olmayayım? Her halukarda, günler ve aylar geçti ve Allah, İmam a.s ile buluşmamı istedi. Ve O a.s da, beni o zaman Necef’in Havza’sına gönderdi ki, kendisinin anlattıklarını, küçük bir grup olan, Havza öğrencilerine salık verebileyim. Böylelikle, kısa da olsa, bu toplantıya gitmenin önemli olacağını gördüm. Bu buluşma, hayatımda tarihi bir anı temsil etmiş olduğundan bu yana, İmam Mehdi a.s bir manada, ilk defa beni onun için, Necef’in Havza’sında halka açık olarak çalışmaya yönlendirdi. Binlerce selam ve barış, O’nu (a.s) onurlandıranların üzerine olsun. Ve bu buluşmanın hikayesi de; bir gün uyuyordum ve bir rüya gördüm. Ve İmam el Mehdi a.s, İmam El Askeri a.s’ın kardeşi olan Seyyid Muhammed a.s’ın türbesinin yakınında duruyordu. Ve bana onunla buluşmamı emretti. Ve sonra uyandım. Saat 02:00 idi. Ve 4 rekat gece namazımı kıldım. Ve tekrar uyudum ve İmam Mehdi a.s’ın onunla buluşmamı sorduğu, başka bir rüya daha gördüm. Ve uyandım ve saat 04:00 idi. Böylece gece namazlarımı bitirdim ve ardından sabah namazını kıldım.

Bu rüyaların ardından 2 gün sonra, İmam el Hadi ve El Askari’nin, Allah’ın selamı onlara olsun, olduğu Samerra’ya yolculuk ettim. Sonra Seyyid Muhammed a.s’ın bulunduğu ülkeye geri döndüm. Ardından, İmam Kazım a.s ve Cevad a.s’ın olduğu Bağdat’a gittim. Daha sonra da, İmam Hüseyin a.s ve şehitlerinin olduğu, Kerbele’ya gittim, Allah’ın selamı onların üzerine olsun. Ve İmam Mehdi a.s ile gece, İmam Hüseyin a.s’ın türbesinde buluştum. Sonra sabah, İmam Mehdi a.s ile, İmam Mehdi a.s’ın Kerbela’da, Hidra Sokağ’nın sonunda bulunan makamında buluştum.

Böylece, Makam’da yalnız olarak oturduk, neredeyse, Makam Bekçisi’nden başka hiç kimse yoktu. Ve o da, bizden uzakta, kadınların ibadet alanının orada ayakta duruyordu.

Her halukarda, bu gün, Hicri ay olan Şaban’ın 30. Günü ve 1420 yılı idi. Ve bu buluşmadan sonra geri döndüm ve Allah’ın ihsan etmesiyle, Ramazan ayı boyunca oruç tuttum. Sonra, Ramazan’ın sonunda, Necef’e doğru hareket ettim ki, böylece neyi bilmek için geldiğimi salık verebileyim. Böylelikle benle, bazı öğrenciler arasında konuşma hararetli oldu. Ve sonuç bazılarıyla bağları koparıyor ve onların bazıları da, külli anlaşmazlıkta kalıyordu. Ve bazısı bana yardım etmeden, benimle aynı fikirdeydiler. Ve Havza öğrencilerinden hiçbiri bana destekçi olmadan, günler, aylar hatta neredeyse 3 yıl geçti. Ve evet, Havza’daki mali yozlaşma konusunda benimle aynı fikirde olan bir kısım vardı ve buradan, bu mali yozlaşmayı düzeltme harekatı başladı.

Fakat gerçek iyileştirmeler bir sonuç vermedi. Parayla ilgili olarak bazı Marjalar’ın bazı prensipleri değişti fakat bu bahsetmeye bile değmeyecek kadar küçük bir değişiklikti. Ve bir sürü alim aynı kaldı. Ve buna mukabil, cemiyette, hastalıktan ve vücudun ve ruhun açlığından acı çeken, bir sürü insan vardı. Ve hiç kimse, durumu değiştirmek için çalışmıyordu. Ve bir kaç ay sonra, İmam Mehdi a.s ile olan ilişkim gözükmeye başladı. Ve ben, onun tarafından gönderilen bir Elçi idim ve bu süreç yalnız benim duyurumla da olmadı. Keza, bir grup Havza öğrencisi duydu ve Melekut Alemi’nde gördüler. Ve bu gördükleri, onlara gerçeğin ispatıydı. Bazı beni tanıyanlar ve bazı benimle hiç iletişimi olmayanlar; bana biat etmek için ısrar ettiler. Ve ben onları bu meselenin zorluğu ile ilgili uyardım. Ve dedim ki; bana sırtınızı döneceksiniz ve tıpkı Müslim ibn Akil’i terkeden Kufe halkı gibi, siz de beni terk edeceksiniz. Fakat onlar; kendileri itiraf ettiği üzere; bana hizmet etmek için, kendi benlikleriyle, paralarıyla ve çocuklarıyla, bana biat ettiler. Ve ben bunların hiçbirisini onlardan sormadım. Ve bu, Hicri Yıl 1423’ün Cemazi ayındaydı. Ve bundan sonra bir sürü Havza öğrencisi bana bağlılık yemini etti. Fakat sonra onlara bir korku geldi ve Saddam’ın güçleri benim peşimden gelmeye başladı. Böylelikle onlar da, yeminlerinden ve sözlerinden döndüler. Ve sonra her bir birey ve grup, yeminlerinden dönmek ve beni suçla itham etmek için, bir bahane aradı. Fakat sonunda, iki şey üzerinde anlaştılar; ilki, beni büyük bir sihirbaz olmakla suçlamaktı. İkinci suçlama ise; benim Cinleri kontrol ettiğim ve kullandığım ve onların üzerine, kontrol etmek için çağırdığımdı. Ve böylece, grup ayrıldıktan sonra, ben de eve döndüm. Ve geriye benle beraber bir kaç Havza öğrencisi ile, bir kaç müminden başka kimse kalmadı.

Ve 1424 yılının Cemaziyelevvel ayında, bir grup mümin bana geldi ve yeminlerini yenilediler. Ve beni evden çıkardılar ve Dava yeniden başladı. Ve 1424 Hicri yılının Ramazan ayının son 2 gününde (Kasım 2004), İmam Mehdi a.s bana, dünyadaki insanların tamamına ve onların her bir buyruğuna istinaden, Mehdi a.s’dan gelecek olan emirle seslenmemi emretti Ve Şevval’in 3. Gününde İmam Mehdi as bana baskıcı, zorba hükümdarlara karşı devrim yapmayı anons etmemi buyurdu. Ve adımları hesap etmek ve süratli çalışmak için ve Hakk’ı uygulamak ve “La ilahe İllalllah” sözlerinin yükselmesini sağlamak için, Hakk yolundakileri ve insanları, Hakk’ı desteklemeye çağırdım. Doğrusu, Allah’ın kelamı çok Yüce’dir. Doğrusu, Allah’ın kelamı çok Yüce’dir. Doğrusu, Allah’ın kelamı çok Yüce’dir. Ve Münafıkların kelamı çok Düşüktür. O zaman, Allah’ı destekleyin, O da sizi destekleyecektir. Ve adımlarınızı sağlamlaştıracaktır.Allah’ın dininin bir destekçisi var mı? Kuran’ın bir destekçisi var mı? Allah’ın Halifesi’nin bir destekçisi var mı?Allah’ın bir destekçisi var mı?”Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. ﴾Nur:55 ﴿ “

Ve ben alimlerden bana destek olmalarını beklemiyorum. İmam Sadık a.s şöyle demişken, onlardan bana destek olmalarını nasıl bekleyebilirim: Birden fazla hadiste O a.s onaylıyor ki, birçokları İmam Mehdi a.s’a karşı dilleriyle sonuna kadar savaşacaklar. Ve mesele eli kulağında olduğu zaman, O a.s, 70 büyük alimi, 3000 de küçük alimi ortadan kaldıracaktır. Onlardan nasıl destek bekleyebilirim ki, İmam Sadık a.s şöyle demişken:

“Allah meseleyi hiç bidatı olmayan kişi ile destekleyecektir. Ve eğer mesele bugün gelse, o putlara tapanların üzerine saldıranlar, bunu yapmayı bırakırlar.” Ve İmam Sadık a.s’ın bahsettiği putlar, amelsiz alimlerdir ki, İmam Sadık a.s’ın zamanında, Ebu Hanife ve onun benzeleri haricinde, putlara tapmak yoktu.

Ve O (a.s) buyurdu: “Ve Kaim zuhur ederse, kendisini meseleyle ilgili gören insanlar, meselenin dışında kalacaklardır. Ve Güneş ve Ay’a ibadet edenler de, bu meseleye dahil olacaklardır (yani, Mehdi a.s’ın destekçileri olacaklardır)”

Ve Kaim a.s’ı, o desteklemeyenler, amelsiz alimler olmasına rağmen, insanlar onların Kaim a.s’ın destekçisi olduğunu zanneder. Ve İmamlar a.s; Ümmetin ayrılması ve bozulması, bu alimlerin suçudur demişken; ben bu alimlerden nasıl destek beklerim? Ve Müminlerin Emiri Ali a.s demiştir ki: “Ey Malik bin Zamra! Şiiler birbirleriyle şöyle ihitlâf ederse ne yaparsın? -Ellerini birbirine yaklaştırıp parmaklarını birbirine geçirdi- Arzettim ki: O zamanda hiç hayır yoktur.

Buyurdu ki: Hayırın hepsi o zamandadır ey Malik! O zamanda Kâim’imiz kıyam edecek, Allah’ı ve Resulünü inkâr eden yetmiş kişi çıkacak. O da onları öldürecek. Sonra Allah herkesi onun etrafında toplayacak.”Allah üstüne ve O’nun (cc) Resulü’nün (saas) üstüne yalan söylerler. Pek tabi ki, onlar amelsiz alimlerdir.

İmam Cafer-i Sadık a.s buyurdu ki: “Bu (kıyam) zaman epey geçtikten sonra olacak ve denilecek ki: öldü veya helak oldu, hangi vadiye gitti?” Dedim ki: “Zamanın geçmesi nedir?” Buyurdu ki: “Şiilerin aralarında ihtilaf etmeleridir.”

Ve bugün bazı Şii alimlerinin demesi odur ki; büyük gaybetin sonu yoktur ve kimse onu hiçbir zaman görmeyecektir. Ve gerçekte, onun zuhurunu ve Kaim’in kıyamını görmeyi istemezler çünkü bu Şii’leri birbirinden ayıran ve hepsinin farklı yollar tutmasına sebep olan, Marja’ların statülerinin sonu demektir.

Ve İmamlar a.s’dan olan bir rivayette denilmiştir ki: “Kaim zuhur edince, Kufe’den çıkan bir kaç bin kişi, onlarla silah taşıyan Betriye mezhebinden olduğunu iddia edip, şöyle diyecekler; Nereden geldiysen oraya geri dön, burada Fatima’nın oğluna ihtiyaç yoktur.” Böylelikle İmam a.s, onları kılıçtan geçirecek, ta ki en sonuncusunu öldürünceye dek. Ve ardından Kufe’ye girecek ve her iki yüzlü şüpheciyi öldürecek. Ve içindeki kaleleri yıkacak ve Allah hoşnut olana değin, oradaki savaşçıları öldürecek.

Ve İmam Bakır a.s dedi ki: “Kaim Kufe’ye girecek ve içinde 3 bayrak dikilmiş olacak. Böylece minbere çıkacak ve konuşma yapacak.” Ve İmam Bakır a.s’dan, şöyle dedi: “Gözdeki sürmenin temizlendiği gibi temizlenecksiniz ey Âl-i Muhammed’in şiileri. Ve gözün sahibi sürmeyi gözüne ne zaman süreceğini bilir ama ne zaman sürmeyi sileceğini bilmez. İşte aynı şekilde sabahleyin bizim şeriatımıza ve emrimize uyan akşamleyin ondan çıkacaktır. Akşam bizim şeriatımıza ve emrimize uyan ise sabahleyin ondan çıkacaktır.” Ve Resullullah saas şöyle demişken, ben nasıl olur da onlardan destek beklerim: “Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki, İslam’ın yalnız ismi, Kur’an’ın ise resmi kalacak. Ve bunlar kendilerini Müslüman diye çağırıyor olacak. Halbuki buna çok uzaktırlar. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak. Onların alimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir.”

Ve Peygamber Efendimiz Cennet’e yükselirken dedi ki: “Allah’ım, bu ne zaman olacak?” Ya da Kaim a.s’ın zuhuru? Böylelikle Allahu Teala, Peygamberimize vahyetti: “İlim silindiği ve cahillik yayıldığı zaman ve hafızlar çok ama yapılan işler az olduğu zaman. Ve hakiki alimler azaldığı ve amelsiz alimler çoğaldığı zaman. Ve şairler yayıldığı zaman ve mezarlarını mescit yaptıkları zaman ve Kuran’ı ve Mescitleri dekor olarak kullandıkları zaman ve açlık yayıldığı zaman.”

Ve Allah’a hamd olsun. Ölüm’ün sahibine hamd olsun. O’dur herşeyi gerçekleştiren. O’dur rüzgarları istihdam eden, O’dur dinini yeniden kuran ve gösteren. Allah’a hamd olsun. O’nun Tevazusu’ndan, Cennet ehli titrer. Ve yeryüzü ve onun nehirleri sarsılır. Deniz ve içinde yüzen ölür. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Her halukarda, Ey Irak halkı, şüphesiz beni yeryüzündeki insanlara babam gönderdi ve o, şehirlerin anası olan El Necef ile, sizinle başladı. Ve şüphesiz ben, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Melekut Alemi ile desteklenmekteyim. Ve beni Hakk ile beraber kabul eden birçoklarından perde kaldırılmıştır ve onların rüyaları bugün demir gibidir. Onlar, insanların görmediklerini görürler, duymadıklarını duyarlar. Ve Ruhun bu alametinden başka, hangi alamet daha büyük olur?

“Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır, derler. Hicr:14-15”

Rüyalara/Görüntülere gelince; sık sık çeşitli ilçelerden bir heyet bana geliyor, bazıları Necef’ten uzak. Ve çoğu beni uykusunda görmüş ki, bu da Doğru Mesajı desteklemeye yol açıyor. Örnek olarak, Hz. Muhammed saas’in Ehlibeyt’ine düşmanlık içeren bir ya da iki tane rüya olsa bile, peki bu yüzlercesine ne cevap vermeli? Hayır hatta binlercesine? Ve çoğu da rüyasında bir masum görüyor.

Ehli Beyt şöyle derken; “Kim bizi görmüşse, gerçekten bizi görmüştür çünkü şeytan bizim görüntümüze giremez.”

Güya zalimlere kalsa diyecekler ki, rüyalar bir kanıt değildir. Hatta salih rüyalar, Nübüvvetin bir cüzzü sayılsa bile. Ve, Peygamber Efendimiz saas ve O’nun Ehlibeyti a.s, rüyalara ve onları dinlemeye büyük önem vermişlerdir. Ve ayrıca, onları yorumlamaya da büyük önem vermişlerdir. Hatta bazı peygamberlerin Nübüvveti özellikle rüyalardan oluşur.

Ve Peygamber Danyal a.s gibi yorumlanması. Ve İmam Mehdi a.s’ın annesi Nergis bile, gördüğü salih rüya ile, İmam Askari a.s ile evlenmek için Irak’a gelmiştir. Ve Romalı Sezar’ın torunu olduğu halde kendini savaşla ve hapisle riske atmıştır. Ve Hz. Hüseyin a.s’ı destekleyen Hristiyan Vahab bile, çünkü rüyasında Hz. İsa a.s’ı görmüştür.

Ve hatta asilzade Beni Ümeyye, Halid ibn Said El Aas Ümeyye, Peygamber Efendimiz saas’i rüyasında görerek Müslüman olmuştur. Tüm bu olanlara rağmen, cahiller ve tiranlar, rüyaları düşünmeden etmeden yalanlamış ve inkar etmişlerdir Ve gerçek hakkı için söylüyorum, şu an insanlara olanlar, rüyalarla gelen Yüce Vahiylerdir. Fakat çoğu insan fasıktır, Allah’ın nazarında ve çoğu Allah’a şükretmez. Bu Allah’ın bize verdiği bir ayrıcalıktır fakat çoğu insan teşekkür bile etmez. O zaman tüm şükran ve hamd Alemlerin Rabbi, Allah’adır. Ve ben bir sürü insana önemli gelecek haberlerini anlattım ve hepsi anlattığım gibi gerçekleşti. Ve bunlardan biri de, insanlara bana ilk kez bağlılık yemini verdiklerinde, yeminlerinden döneceklerini söylememdi. Bu da yaklaşık 1.5 sene önceydi ve ayrıca bu sene (2004) içinde de tekrar gelip yemin edeceklerdi. Ve bundan sonra da, zina çocuklarının; Saddam ve necis askerlerinin; yönetiminin sonu olacağının tahmini geldi. Ve daha bir çok şey ki, bu tek bir demeçe sığmaz. Benimle onlar hakkında iletişime geçenlere sorun. İyisi mi, onlara mucizeleri sorun, kendi gözleriyle gördükleri.

Ve böylece Allah hakkı için size soruyorum, Melekut Alemi kimin elindedir? Allah’ın mı yoksa Şeytan’ın mı, Allah ona lanet etsin? Eğer bu şeyler sihirdir ya da Cin’dendir derseniz ki; bu sizin yapmış olduğunuz beyanınızdır; o zaman Melekut Alemi, Şeytan’ın, Allah ona lanet etsin, elindedir diyen kişiyle hasım olursunuz. Ve Allahu Teala, bu cahilce aptal beyanı verene ve bunda ısrar edene ve Allah’a bunun için tövbe etmeyene lanet eder. Ve bugün sizden yardım talep ediyorum, dedemin de talep ettiği gibi. Orada bize yardım edecek kimse yok mu?

Daha önce babalarınızın yaptığı gibi, bize sırtınızı dönerseniz, ya da bize ihanet ederseniz ki, babamın sabırlı olduğu gibi, En Merhametli (cc), bana meseleyi vahiyle bildirene kadar, ben de sabırlı olabilirim. Geçen sene beni, tıpkı Müslim bin Akil a.s gibi terkettiklerinde de sabırlı olduğum gibi ki, o zaman, çok az kişi haricinde hiçbir destekçim kalmamıştı. Ve onlar da; Saddam’ın korkusunun haricinde; Allah ona lanet etsin; ve bu Dünya’ya olan açgözlülüklerinin haricinde, beni terk etmediler. Fakat Allahu Teala, onun münafık güçlerinin, beni tutuklamak için yapmış olduğu tüm girişimlerine rağmen, beni Saddam’dan korudu. Ve her kim bu “Hakikatli Daveti” yalanlarsa, işte burada ellerinizin arasındayım. Ve burada, bu davete inanan 10’larcası ki, perdeler onların üzerinden kaldırılmış ve onlar Melekut Alemi’ne bakmaktadırlar. Ve yüzlercesi, hatta daha da çoğu, İmam Mehdi a.s’la ilgili ya da diğer İmamlar a.s’la ilgili ya da Fatima Zehra a.s ile ilgili ya da Peygamber Efendimiz saas ile ilgili, salih rüyalar görmüş ve onlara bu hakikatli daveti takip etmeleri haber verilmiştir. Ve ben mübahele için hazırım; daha doğrusu İslam’ın; Sünni ya da Şii; tüm mezheplerinden olan tüm alimlerine meydan okumaktayım. Ve hatta sırf onlara da değil, Hristiyan ve Musevi alimleri’ne de. Bu meydan okuma şudur ki, ben Mehdi a.s’dan Müslümanlar’a, İsa a.s’dan Hristiyanlara ve İlyas a.s’tan Museviler’e gönderilmiş bir Elçiyim. Ve ben onların her birisiyle, onların kitaplarıyla, münazara etmeye hazırım. Ve ben Kuran-ı Kerim’i, İncil’i ve Tevrat’ı, onların bildiğinden daha fazla bilen, mütevazı cahil bir kulum. Ve Allah’ın bana bahşettiği ilim ayrıcalığı ile, onların uydurduğu yerleri de bilirim.

Hayır! Bana Allah tarafından verilen ilme karşılık verecek güçte değiller. Ve ben iyimserim. Onlardan herhangi biri benden hidayet isterse veririm. Ve her kim, bu pis dünyayı arzuladığı için beni inkar ederse de, o zaman onu aynı oturumda mübaheleye çağırırım ki, böylece her kim yaşıyorsa, herkesin görebilmesi için açık bir şekilde yaşasın. Ve her kim kim ölürse, herkesin görebilmesi için açık bir şekilde ölsün. Yani, her kim beni Hakk’a razı olarak kabul ederse, bu dünyada ve ahirette kazanacak ve mutlu olacaktır. Ve her kim beni inkar ederse, Hakk’ı inkar edecek ve hem bu dünyada, hem de ahirette kaybedecektir. Ve çok yakında hangi günahı işlediğinizi, hangi mukaddesliği ihlal ettiğinizi göreceksiniz. Ve pişmanlık size bir yarar sağlamayacak. Ve çok yakında, sizin üzerinizde bakıcı/bekçi olacağım.

Ey siz, Ali a.s oğlu, Hüseyin a.s’ın katillerinin tohumları! Sizden ve sizin müçtehitlerinizden önce, alimler sizin için onu öldürdü, tıpkı Şimri ibn Cevşen gibi. Ve Şeys bin Rebia ve sizlerin ataları, onlara yardım etti. Ve bugün eğer isteseydim, hanginizin Şimr bin Cevşen ve Şeys bin Rebia olduğunu söylerdim. Fakat bekleyin, hemen hemen tek bir hadisi bile anlamayan bu akılsızlarla ne yapabilirim? Ve sakın sevinmeyin, ey Zalimler! Sizi terk ediyor olduğum için ve topraklarınızdan hicrettiğim için sevinmeyin. Çünkü babam Muhammed ibn El Hasan El Mehdi a.s ile birlikte dönmem, uzun sürmeyecektir ki O a.s size, kılıçların gölgesi altında, kılıç ve ölüm haricinde başka birşey vermeyecektir. Ey siz, atalarınızın yaptıklarıyla tatmin olanlar ve Şimr’i izleyenler, Allah’ın laneti sizin zamanınızda, onun üzerine ve Şeys bin Rebia’nın üzerine olsun. Allah’ın laneti onun üzerine, sizin evlerinizde olsun ve o zaman pişmalık da bir fayda sağlamayacaktır, Ey Peygamber ve Peygamber oğulları katilleri! Ve sizler bu dünyayı kaybetmekle kalmayıp, ahireti de, ellerinizin yaptıklarını itiraf etmesiyle kaybedeceksiniz. Ve sahtekar dillerinizin söylediği, dalavereler, yalanlar, sahte suçlamalar ve varsayımlarla kaybedeceksiniz. Ve babam, bana yaptıklarınızdan ve benim kutsallığımı ihlal etmenizden dolayı, size kızgın ve üzgün bir şekilde gelecektir.

Ve sonra, ilim size hiçbir suretle yarar sağlamayacağı zaman bileceksiniz ki, kime komplo düzenlemişsiniz. Ve hangi Allah’ın ilahi’liğine ve Muhammed’e, Ali’ye ve Ehli Beyt’ine, Allah’ın selamı onların üzerine olsun, komplo düzenlemişsiniz. Sizler ihlal ettiniz, Ey kelime cambazları ve Ey Peygamber ve Peygamber oğulları katilleri! Allahu Teala, Hz. Hüseyin a.s’ın boynunun vurulmasına izin verdiği gibi, benim boynumun vurulmasına izin vermeyecek.

Yani bu sondur ve bugün Allah’ın büyük günüdür. Ve bu ilk uyarılardan bir uyarıdır ve şüphesiz, bu büyük uyarılardandır. Bu insanoğluna bir uyarıdır. Ve ben, babam Muhammed ibn Hasan El Mehdi a.s’a dönüp, beni nasıl yalanladığınızı söyleyeceğim ve benim İlahi’liğimi nasıl ihlal ettiğinizi! Yalan ve yanlış suçlamalarınızla! Ve son olarak da; hiçbir suç işlememişken; fakat Hakk ile geldiğimi bildiğiniz ve yalanlarınızdan eser bırakmayacağımı bildiğiniz için; beni nasıl da hapsetmeye ve öldürmeye çalıştığınızı anlatacağım. Ve sizler, tıpkı komünistler gibi, Allah’ın varlığını inkar edenlerle el sıkışırsınız ve onları ne olsa inkar etmezsiniz. Ben Allah’a dayanmaktayım. Böylece, siz ve ortaklarınız da, komplonuzu tasarlayın ve fakat komplonuzun sizin için endişe olmasına izin vermeyin. Sonra hükmüzü verin ve bana hiç soluk aldırmayın. “Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak Allah’a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu!”

(Kuran-ı Kerim 10:72-73)

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Ahmed El Hasan

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

 

Ana Sayfa