Vasiyet

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

MUHAMMED S.A.A.S VEFATINDAN ÖNCE BUYURDUĞU VASİYET

İmam Sadık (a.s), babaları İmam Bakır’dan (a.s), o da babaları İmam Zeynel Abidin’den (a.s), o da babaları İmam Hasan’dan (a.s), o da babaları Hz. Ali’den (a.s), kendisine intikal edilmiş vasiyeti şöyle buyuruyorlar: “Peygamber efendimiz saas, vefat ettiği gecede, vefat etmeden önce bana emretti ve dedi ki: “Ey Ali bana bir kağıt ve kalem getir.” Ve Resulullah (s.a.a.s) vasiyetini söyledi ve belli bir yere kadar geldi ve sonra şöyle dedi:”

Ya Ali, benden sonra 12 İmam olacak ve onlardan sonra 12 Mehdi olacak. Sen, Ya Ali, 12 İmam’ın birincisisin. Allah (s.v.t) seni semalarda ve göklerde Ali El Murtaza, Müminlerin Emiri, En Düz konuşan (Sıddık’ul Ekber), En Şeffaf ve Aydın karar veren (hükmeden), Hakkla Batıl arasında Hâkim, En Güvenilen ve Hidayetçi (Mehdi) adlarıyla isimlendirmiştir. Bu sıfatlar senden başka hiç kimseye ait değildir. Ya Ali, sen benim ailemin (benden sonra), onların yaşamında ve ölümünde ve kadınlarımın üzerine vasimsin. Kimi sen onaylarsan, yarınki gün beni bulur. Ve kimi de sen reddedersen, ben ondan (kadın cinsiyeti) nefret eder ve o beni göremez olur. Ve sen, benden sonra ümmetime vasisin (halifesin). Ölümünün zamanı geldiğinde; vasiyetimi ve halifeliği oğlum Hasan’a ve onun da vefat zamanı geldiğinde, vasiyet ve halifeliği, oğlum Şehit, Zeki ve Mektul olan Hüseyin’e bıraksın. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Seyit El Abidin Zi Safinatul Ali ‘ye teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğluna Muhammed Bakır’ a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğluna Cafer Sadık’a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Musa Kazım‘a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Ali Rıza ‘ya teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, Muhammed Sage Tagi’ye teslim etsin.Ve onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Ali Nasih ‘e teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Hasan Fazıl’a teslim etsin. Onun da vefat zamanı geldiğinde, oğlu Muhammed Mustahfaza ki, Muhammed ve El-Muhammed’dendir, teslim etsin. Bunlar 12 İmamdır ve onlardan sonra 12 Mehdi gelecek. Eğer Hüccet ibnil Hasan’ın (Hz. Mehdi’nin diğer ismi), vefat zamanı gelirse, vasiyetimi oğluna, Mukarreplerin birincisine teslim etsin. (Birinci Mehdi’dir). Ve onun için 3 ismi vardır; Birinci ismi, babamın ismi gibi, ikinci ismi, benim ismim gibi. Ve o Abdullah’tır, Ahmed’tir ve üçüncü ismi de, Mehdi’dir. O’dur ilk iman eden (O’dur müminlerin ilki), (Ondan önceki kişiye ilk iman eden ve müminlerin ilkidir…)

 

  VASİYETİN İSPATI

01 Gaybet Şeyh Tusi s.150

02 Bihar’ül Envar c.36 s.260

03 Gayetul Meram c.2 s.241

04 Şeyh El Hür El Ameli İsbaat El Hudaat C.1 S.549 (376)

05 Şeyh El Hür El Ameli Kitap El İgaas El Hacadan s.393-3

06 Şeyh Hasan bin Süleyman El-Hili (Mühtasar El-Basa’er s.159)

07 Şeyh El Meclisi Bihar’ül Envar c.53 s.147 (6) ve cilt 36 s.260 (81)

08 Şeyh Abdullah El-Bahrani kendi kitabı, Kaya El Avaalem c.3 s.236 (227)

09 Seyid Haşim El Bahrani kitabı, Kaya ElMeram c.1 s.370 (59)

10 El-İnsaf s.222 Seyit Haşim El-Bahrani

11 Şeyh Mirza El-Nuri kitabı, El-Necm c.2 s.71

12 El-Sakib c.2 S.71 (Sahih kaynak olarak onaylanmış ve aynı zamanda Şeyh Tusi de, sahih kaynak olduğunu naylamıştır)

13 Seyid Muhammed Sadık El Sadr, bu vasiyeti onaylamış ve kendi kitabında, zuhurdan sonraki tarih s.641

14 Şeyh El Micaanın Mukateeb El-Resul kitabı c.2 s.96.

15 Muhazar Mu’cem El Hadis El İmam El Mehdi, Şeyh El Korani s.301-13

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa