Siyah bayraklar ve Birinci Mehdi

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

 

İmam Bakır (a.s) der ki : 3 kişinin kiyamı kesin dır Horasani Sufyani ve Yamani ve üçünün çıkışı bir sende bir ayda bir günde beraber olacak ve bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamaninın bayrağı olacak çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram olacak ve eğer yamani huruç yaparsa aya kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü bayrağı hidayettir .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder.

2-Hatice’nin babası, İmam Sadık (a.s.)’dan naklediyor: İmam (a.s.)’a Kaim (a.s) hakkında sorulduğunda, İmam (a.s.) dedi ki: “Biz hepimiz ALLAH’ın (c.c.) emriyle, birbirimizin peşinden kılıç sahibine kadar “Kaimleriz”. Eğer kılıç sahibi gelirse, o farklı bir emirle gelecektir” – El Kafi c.1 s.536

 

3.Ebu Hamza El Somali dedi ki: “Ben, İmam Sadık (a.s.)’a sordum. Süfyani’nin zuhuru kaçınılmaz mıdır? İmam a.s. cevap verdi: Evet, SESLENİŞ kaçınılmazdır, GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI kaçınılmazdır, ABBAS EVLATLARI ARASINDAKI İHTİLAF kaçınılmazdır, Nefs El Zekiye’nin (Günahsız nefsin) öldürülmesi kaçınılmazdır ve Muhammed (s.a.a.s.) ailesinin Kaim’inin (a.s.) zuhuru kaçınılmazdır.” – Şeyh Mufidin İrşat kitabı c.1 s.347

 

Hadis bize; İmam El-Mehdi Muhammed bin El-Hasan (a.s.)’ın zuhurunun kaçınılmaz alametlerini anlatmaktadır. Bu sebepten ötürü, hadiste olan “Kaim” kelimesini farklı yorumlamak son derece hatalı olur. Buradaki “Kaim”den kasıt, 12. İmam (a.s.) değildir çünkü, buradaki “Kaim” kelimesi İmam El-Mehdi (a.s.)’ın zuhur alametidir ve İmam Mehdi (a.s) Alametlerden sonra zuhur edecek ozaman zuhurden önceki Mehdi farkli dır

 

4.Ebu Hişam Davud bin El Kasım El Caferi dedi ki: “Biz Ebu Cafer a.s’la birlikteydik, Muhammed bin El Ali Rıza (a.s), Süfyani’nin konusuna değindiğinde ve Süfyani’nin kaçınılmaz olduğunu söylediğinde ben, Ebu Cafer (a.s)’a sordum: “ALLAH (c.c.) kaçınılmazlarda (kesin olan şeylerde) beda (değişiklik) yapar mı?” İmam (a.s.) dedi ki: Evet. Ve ben de dedim ki: “Biz İmam (a.s.)’a söyledik. Kaim’de de ALLAH’ın (c.c.) beda yapacağından çok korkuyoruz.” İmam (a.s.) cevap verdi: “Kaim, bir VAATTİR ve ALLAH (c.c.) Kendi vaadini dönmez” – Gaybet-i Şeyh El Numani s.303

 

5.Tabi kağıb’dan rivayet eder :Şam’ da ve mısırda iki erkek başa geçtiğinde birbirleri ile savaşacaklar taki şam ehli olan hükümdar mısır kabilesi olanları esir alacak sonra bir erkek doğudan siyah bayraklarla şama doğru ayaklanacak o Hz mehdi ile biat eden kişi dir ve o Hz Mehdiden itaat eden dir ve Hz Mehdi tarafından savaşa giden kişi dir….Elmelah ibn Tavus s 54 bölüm 99-ibn Hammad s 85-Elhavi c 2 s68-Burhan El Muttaki s 149 Bölüm 7 Hadis 8 ve 9

6.Müminlerin Emiri İmam Ali (a.s.) Buyurdu:….bilin ki eğer siz doğudan gelen devirimci Gence tabi olursanız Hz Muhammed (s.a.v)’in yolundan ve ahlakının peşinden gittiğiniz demektir….- Bihar-ul Envar c 51 s 111/112-Roze kafi hadis 22-Akidet-ul Muslemin Fi Mehdi c1 s 304

7.İmam Muhammed Bakır buyurur :….Küfeye bir erkek gelecek Hz huseyn(a.s)’ın neslinden olacak ve insanları babasına davet edecek sonra sufyani ordusunu onun için yollayacak. Ebu Naimin El fiten kitabı Cilt 1 S 28

8.Resulullah buyurur: “Doğu tarafından bir grup insan çıkıp Mehdi için, -yani hükümdarlığı için ortam hazırlayacaklar-dır.”
Bu hadis de birçok Ehl-i Sünnet kitabındada rivayet edilmiştir.
El-Havi Li-l Fetava, ç. 2, s. 60; Zehair-ul Mevaris, c. 1, s. 292; Feth-ul Kebir, c. 3, s. 420; Mecma-uz Zevaid, c. 7, s. 318; el-Muntehab Min-es Sahiheyn el-Buhari ve Müslim, s. 183, bunlardandır.

9.Hz Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu: Horasan’dan (İran-Horasan), siyah bayrakları olan bir ordunun çıktığını görürseniz ;biliniz ki Allah’ın halifesi Mehdi o ordudadır…

(Müsned Ahmed , Hadis 21 882. Mostedreke hakim Hadis 8578 )

halbuki bu ordu sufyani ile savaşmaya gitmekte ve bütün bu hadisler zuhurden önceki olaylardır ve zuhurdan önce kimse Hz Mehdi ile biat etmek ve yardım etmek için buluşamaz zira tüm ümümi buluşmalar zuhurdan sonra olacaktır ve zuhurdan önceki Mehdi onun evladı olan Yamani (a.s)den başka hiç kimse değildir

(Müsned Ahmed , Hadis 21 882. Mostedreke hakim Hadis 8578 )

Ve aynı zamanda, El Kaim tanımı, İmam El Mahdi (a.s).’dan başkasına da verilebilinir.

 

Cabir ibn Abdullah Ensari’den nakledilen bu hadis örneğinde de bunu görüyoruz.

 

10.”Fatima (a.s.)’ın evine girdim ve Fatima (a.s.)’ın elinde bir tablet vardı ve bu tabletin üzerinde de, onun soyundan gelecek olan, 12 halifenin ismi yazılıydı. Ben saydım, 12 taneydi ve onların sonuncusu Kaim (a.s.)’dı. Onların 3’ü Muhammed ve diğer 3’ü de Ali.” – El Kafi c.1 s.532

11.İmam Ali (a.s.): “Ordular hazırlandığında, çeşitli önderler ayaklandığında, isyancılar isyan ettiğinde ve dinsizler (kafirler) yok olduğunda, o zaman BEKLENEN KAİM ve BİLİNMEYEN İMAM onur ve erdemle ortaya çıkacaktır. Ey Huseyin, o senin neslindendir ve benzeri yoktur. O yırtık elbisede iki köşe arasında ortaya çıkacaktır. O dünyadaki bütün insanlara egemenlik yapacaktır ve dünyayı her kötülükten temizleyecektir. Mutlu o kişidir ki, onun (Kaim) ortaya çıkmasına kadar yaşayacaktır ve onun (Kaim’in) egemenliğinden zevk alacaktır.” – Bihar’ül Envar c.52 s.235

 

12.İmam Bakır (a.s.): “…Onun 2 ismi var: Biri gizlidir ve diğeri de aşikardır. gizli  olan AHMED ve aşikar olan da MUHAMMED’tir.” – Kemal El-Din c.2 S.653

13.İsmail ibn Ayyaş Amaştan, o da Ebi Vasil’den, o da Huzeyfe’den naklediyor: Allah’ın Rasulu (s.a.a.s.)’in, Mehdi (a.s.) hakkında konuştuğunu duydum ve şöyle dedi: “Ona, Rükun ve Makam arasında biat edilecektir. Onun ismi Ahmed, Abdullah ve Mehdi’dir. Bunlar onun üç ismidir.” – Gaybet Şeyh El Tusi s.454

 

14.Mufaddal ibn Ömer Ebu Abdullah, İmam Sadık (a.s.)’dan naklediyor: “Meselenin sahibinin 2 gizliliği (gaybeti) olacaktır. Onlardan biri çok uzun olacaktır. O zamana kadar olacaktır ki, bazıları o ölmüştür diyecekler, bazıları da, o öldürülmüştür diyecekler ve bazıları da, o artık gitmiştir diyecekler. O zamana kadar söyleyecekler ki bunları, artık onun meselesinden sadece bir erdemli yoldaşı dışında hiçbir şey kalmayacaktır ve onun meselesi hususunda hiç kimsenin bilgisi olmayacaktır. Hatta kendi çocukları bile… Ama yalnız “BİLİNEN SAHİP”, onun meselesini başaracaktır.” – Gaybet El Tusi s.161

 

15.İmam Cafer (a.s.) İmam Mehdi (a.s.)’ın ashabı hakkında konuşurken şöyle dedi: “… Basra’dan Abdulrahman, Ahmed ve Melih” – Beşarat El İslam s.181

 

16.Allah Rasulu (s.a.a.s.) buyurdu: “İman, Yaman’dir ve ben Yamani’yim.” – Bihar’ül Envar c.57 s.232
17.Mufaddal sordu: “Ağam! Mehdi (a.s.)’ın çıkışı nasıl olacaktır ve ona biat nasıl başlayacaktır? İmam Sadık (a.s.): “Ey Mufaddal! O şüpheyle ortaya çıkacaktır. Ve onun anılması biliniyor ve onun meselesi beyan olacak ve kendi ismiyle, lakabıyla ve şeceresiyle çağırılacaktır. Aynen defalarca ona inananların ve inanmayanların ağızlarından düşmediği gibi. Kanıt, onu tanımakla yerine getirilecektir. Çünkü, biz onun hakkında bahsetmişiz ve onun hakkında kanıtlar söylemişiz, soyunu, ismini ve lakabını açıklamışız.” – Bihar’ül Envar c.53 s.3

 

18.İmam Ali a.s: “Ve ne zaman ki, Ahmed yönetiyor o zaman Muhammed’e iman getirilmiştir” – Ali ibn Ebu Talib (a.s.)’dan, Ahir Zaman alametleri, Ali Aşur s.6

 

19.Imam Ali Emirül Mümin (a.s), ahir zaman alametleri hakkında konuşurken şöyle dedi: “…Ve sonra Araplar ayaklanacaktır… ve Basra’dan siyah bayraklarla bir adam çıkacaktır. Ve kendi genç taraftarıyla Şam’a doğru hareket edecektir.” – Alamet Ahir El Zaman, Seyid Ali Aşur, s.274

 

20.Allah Resulü (s.a.a.s.) dedi ki: “Ve doğudan siyah bayraklarla bir adam Şam’lıyı öldürecektir ve odur Mehdi (a.s.)’a itaat eden” – El Mahdi El Mavuud El Muntazar, bab 30, s.328

21.Allah Resulü (s.a.a.s.) dedi ki: “Ve Süfyani’ye karşı, doğu halkından, İmam El Mehdi (a.s.)’ın bakanı olacaktır ve o Sufyani’yi Şam’da yenecektir.” – Şerh Ahkak El Hak, bölüm 29, s.620

22.Allah Resulü (s.a.a.s.) dedi ki: “Ve sonra o bir adamdan bahsetti ve sonra dedi, eğer onu görürseniz ona biat ediniz çünkü o Mehdi (a.s.)’ın halifesidir” –Beşarat El İslam s.30, İbn Tavus Malahim Val Fitan s.50

23.Ebu Cafer (a.s.): “Ve sonra Hira’da 500 kapısı olan bir camii onun (Kaim) için yapılacaktır. Kaim’in halifesi onun içinde namaz kılacaktır çünkü Kufe camiisi onlara (Kaim a.s’ın halifesi ve yanındakiler) küçük gelecektir.” – Bihar’ül Envar c.52 s.474, Tahzib El Ahkam c.3 s.245

24.Ebu Basir dedi ki: “Ebu Cafer El Bakır (a.s.)’ı şöyle söylerken duydum: Bu işin sahibinde, Peygamberin (s.a.a.s.) 4 alameti (özelliği) var. Musa (a.s.)’dan olan alamet, İsa (a.s.)’dan olan alamet, Yusuf (a.s.)’dan olan alamet ve Muhammed (s.a.a.s.)’dan olan alamet. Ben İmam’a (a.s.) sordum: Musa (a.s.)’dan olan alamet ne? İmam (a.s.) dedi: Korku ve gece uyanık kalma (gece nöbeti). Sordum: İsa (a.s.)’dan olan alamet ne? İmam a.s dedi: İsa’ya (a.s.) denilenin aynısının ona da denilmesi. Ve sordum: Yusuf (a.s.)’dan olan alamet ne? İmam a.s dedi: Zindan ve gaybet. Ve sordum: Muhammed (s.a.a.s.)’den olan alamet ne? İmam (a.s.) dedi: Eğer o ayaklanırsa, aynı Rasulullah (s.a.a.s.) gibi haraket edecektir ve Muhammed’in (s.a.a.s.) bıraktığını yeniden kuracaktır. Onun kılıcını sırtında 8 ay taşıyacaktır.” – Gaybet Numani s.164

25.Um Hani Sakife naklediyor: “Akşam, ağam ve sahibim, Muhammed bin Ali El Bakır (a.s.)’a gittim ve dedim ki: “Ağa, Allah’ın kitabında bir ayet var ki, benim kalbimdedir ve beni geçen gece beni çok endişelendirdi. Sor ey Um Hani. Um Hani sordu: “Ey sahibim, Allah kitabında söylemiş: (Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun! Tekvir:15-16﴿. İmam (a.s.) şöyle buyurdu: “Evet bu sorduğun soru Um Hani, ahir zamanda doğacak olan çocuk hakkındadır ki, bu çocuk onun soyundan olan Mehdi’dir.”- Kemali Din ve Tamami Nime – Şeyh Saduk s.330, s.308, s.312

 

26.İmam Bakır (a.s.) dedi ki: “Meselenin sahibinin, şu bölgelerin bazılarında gizlilik dönemi olacaktır ve sonra o (a.s.) parmağıyla Si’yi, Siva’yı (Necef) göstererek dedi ki: Onun ortaya çıkmasından önce, onunla olan Mevla (Sahip) gelecek ve sonra birkaç ashabıyla buluşacaktır.”- Gaybet El Numani kitabı s.187

 

27.Allah Resulü (s.a.a.s.) dedi ki: “Onu Mekke’de izleyin çünkü o Mehdi’dir. Onun adı Ahmed’tir.” – Mu’cem hadis, İmam El Mehdi, Şeyh El Korani c.1 s.356, Melahim vel Fitan İbn Tavuus s.120/68

28.Melahim Vel Fitan, Naim’den, o da Süfyan El Tavri’den, o da Ebu İshak’tan, o da Navf’tan, o da El Baliku’dan nakletmistir: “Mehdi’nin bayrağının üzerinde şöyle yazılıdır: ElBaya Lilla, Biat Allah’adır.” – Melahim Vel Fitan s.144

29.İmam El Rıza (a.s.)’a rüya hakkında sordum. O (a.s.) biraz durdu ve sonra cevap verdi: “Vallahi eğer biz size hakikaten istediğinizi versek, o zaman bu verdiğimiz sizin için hiç faydalı olmaz ve bu yüzden işin sahibinin emirini bekleyiniz ve ona sımsıkı sarılınız.” – Garb El İsnaad s.380

30.Hazlam ibn Başir dedi ki: Ali ibn Hüseyin (a.s.)’a bana Mehdi (a.s.)’ın çıkışını tarif etmesini istedim ve detaylarını, alametlerini söylemesini istedim ve İmam (a.s.) dedi ki: “Onun çıkmasından önce Avf El Silmi isimli bir adam El Cezire’den (Irak) çıkacaktır. Onun evi Tikrit’tedir ve onun ölümü Şam camisinde vukuu bulacaktır ve sonra Semerkand’tan Şuayb ibn Salih çıkacaktır. Ve sonra Süfyani (l.a.) Vali El Yebis’ten çıkacaktır ve o, Utba oğlu ibn Ebu Süfyan’dır. Eğer Süfyani ortaya çıkarsa, Mehdi kaybolacaktır (gaybete çekilecektir) ve sonra tekrar ortaya çıkacaktır.”

– Muhtazar Basair El Derecat s.184

 

31.İmam Cafer (a.s.) dedi ki: “Ey insanlar, bu, Ali Muhammedin Mehdi’sidir. O, dedesinin, Rasullullah’ın adıyla anılacaktır ve onun lakabı, babasından sonra ona verilecektir. Hüseyn ibn Ali’nin (a.s.) soyundan olan, 11.’ci El Hasan’ın (a.s.) ismi.”- Muhtazar Basair El Derecat s.184

32.Resullullah (s.a.a.s.) dedi ki: “Siyah taş, Allah’ın yeryüzünde olan hakkıdır (Yamin)’dir.” – İhya Ulum Al Din Lil Gazali c.1 s.102

33.Resullullah (s.a.a.s.) dedi ki: “Ben ve 12 oğlum ve sen Ya Ali, bizler yeryüzünün dengesiyiz. Yani; dağları ve sütunlarıyız.” – el Gaybe Şeyh el Tusi s.138-139

      Resulullah (s.a.a.s.)                                                          İmam Ali (a.s)

 1-İmam Hasan(a.s) -2-İmam Hüseyin (a.s) -3-İmam seccad (a.s) -4-İmam Muhammad bakır (a.s) -5-İmamCafer sadık (a.s) -6-İmam Musa kazim (a.s) -7-İmam Ali  Rıza (a.s) -8-İmam Cevad (a.s) -9-İmam Hadi  (a.s) -10-İmam Hasan Askeri (a.s) -11-İmam Muhammad Mehdi (a.s)                                            -12-İmam ??? — ???

 

34.”Salat ve Selam olsun senin veline (İmam Muhammed Mehdi a.s.) ve senin vadini taşıyanlara ve onun oğullarından olan İmamlara.” Bihar’ül Envar c.99 s.114; c.52 s.20

 

35.İmam Ali (a.s.) dedi ki: “Mehdi’den önce Doğu’da onun (Mehdi a.s.’ın) Ehli-Beyt’inden olan bir adam gelecek, o kılıcı sırtında sekiz ay taşıyacak; öldürecek ve sakat bırakacaktır ve sonra Beytül Maktis’e (Kudüs’e) gidecektir ve oraya ölmeden varacaktır.”- Kanzül Ümmal C.7 s.261; El Mumehhidun Şeyh Korani s.110

 

36.Abdul Rahman bin Ebu Layla, İmam Ali (a.s.)’dan naklediyor: “Ben, peygamberle (s.a.a.s.) birlikte, Um Salama’nın evindeydik. Allah Resulü (s.a.a.s.) bana dönerek yüksek sesle dedi ki: “Çocuklarımdan yedincinin beşincisinden (gayb olmuştur o) dikkatli ol! İmam Ali (a.s.) sordu: “Ya Resüllullah (s.a.a.s.), bu gaybet nasıl olacak? O (s.a.a.s.) cevap verdi: “Allah (svt), onun çıkışına izin verinceye kadar sessizlik.”Mu’cem El Mavduil li Hadis İmam el Mahdi s.163 ve Bihar’ül Envar c.36 s.335

 

37.İmam Cafer (a.s.) Ebu Muhammed’e şöyle dedi: “Sanki, Kaim (a.s.)’ı, Mescidi Sahla’da, ailesi ve çocuklarıyla birlikte görür gibiyim. Sordum: Orası onun evimi olacak? İmam a.s dedi: Evet.”Bihar’ül Envar c.52 s.381

 

38.”Kaim’den önce yükselen tüm bayraklar, Allah’tan başka tapılan bir Batıl dır.” – Usul-ü Kafi c.8 s.295

 

39.İmam Sadık (a.s) diyor ki: “Allah-u Teâlâ, İmran’a vahyetti; “Sana derecesi yüksek, mübarek ve Allah’ın izniyle kör ve cüzzamlı hastaları iyileştirecek, ölüleri diriltecek ve İsrailoğulları’nın Rasulü olacak, bir erkek evladı ihsan ediyorum.” İmran da; bunu eşi Meryem’in validesi, Hanne’ye anlatı. Hamile olduğunda erkek olduğunu biliyordu, lakin kız doğurdu ve dedi ki: “Allah’ım, ben kız doğurdum ve kız erkek gibi değil, yani kız erkek gibi Rasul olamaz.” Allah-u Teâlâ buyurduki: “Allah ne doğurduğunu biliyor.” Allah-u Teala; Meryem’e, İsa’yı ihsan ettiğinde; İmran’a müjde verdiği ve vaat ettiği sözdür. Eğer bizden birisinin hakkında bir şey söylersek; o söz; torunlarında veya torunların torunlarında geçekleşirse, inkâr etmeyin.”– Usul-ü Kafi, c.1

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

 

Ana Sayfa