Hz Mehdi (a.s)’ın Yüce Tahtı

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Hz Mehdinin vasileri ve elçileri kendisinden sonra tahta oturacaklar ancak şuanda Yamani (a.s) Hilafet Tahtına oturmuş değildir şuanda Hz Mehdinin Elçisi olarak gelmiştir vasiyetteki 12 Mehdinden sonra 12 imam gelecek demesi: Mehdiler Hilafeti ve saltanatı 12 imamdan sonra devr alacaklarını söyler ancak bir çok rivayette Hz Mehdi den önce bir davet başlayacağına ve bu davet insanları Hz Mehidye doğru götureceğini söyler Ve Yamani (a.s) hepmizi Hz Mehdiye Davet etmektedir, kendisine değil Eğer kendisine davet etmiş olsa idi vasiyetle ters düşerdi.Sefeyin şehitlerinden olan Abdullah ibn zarrin Umer ibn Yaser (R.a) şöyle nakl eder : Süfyani den önce biris ayaklanacak ve ve insanları Muhmmed (s.a.v) aylesine davet edecek ve turklar hirede ve rumlar filistinde ordularını kuracaklar…. Gaybet Şeyh Tusi fasıl7 hadis Numarası 479

Umer ibn Yaser (R.a) şöyle nakl eder ……sizin peygamberinizin hilafeti ve daveti Ahir Zamanda gerçekleşecektir onun için olduğunuz yerde oturun ve savaşa girmeyin taki Davetin Önculerini göreseniz ….Gaybet Şeyh Tusi fasıl 7 hadis no 432

Hz ali (a.s) buyurur: Hz Mehdi den önce onun evlatlarından biri doğudan ayaklanacak ve kılıcını 8 ay sırtında taşıyacaktır El Melahül Feten seyit ebne Tusi bab 133

İmam bakır (a.s) Buyurur ki: sizin için şüphe ve sorun uyandıran her şeyi Hz Muhammed (s.a.v) in vasiyeti bayrağı ve silahı giderecektir ve kendini Hz Muhammed (s.a.v) ailesine yalanlarla Nispet edenlerden uzak durun zira Hz Muhammed (s.a.v) ailesi ve ali (a.s) için tek bayrak ve başkalarına bayraklar vardır olduğun yerde sabit kal ve katiyen hiç kimseye bağlı kalma ta ki Hz Hüseyinin evlatlarından biri gelecek ve onun yanında Resülüllah s.a.v in vasiyeti ,bayrağı ve silahı olacak

(Tefsir eyaşi,cilt 1 sayfa 64-baharol envar cilt 52 sayfa 222 –elzam ol naseb cilt 2 sayfa 96)

Bu hadisde en önemli olan şeylerden birisi vasiyet sahibi olan birisi Hz Hüseynin soyundan gelecek ve vasiyet sahibi olacak ve tek bir bayrak olacak yani EhliBeyti temsil edecek sadece bir bayrak olacak bu başka bir hadis şöyle söylemiştir

İmam Bakır (a.s) Buyurdu Cafer ibn Ebi talibin evlatlarından olan bir şahıs bayrak kaldıracak ki yolunu şaşmış olacak sonra Abbas’ın evlatlarından bir bayrak kaldıracak ki ondan daha fazla şaşmış ve şerli dir sonra Hasan ibn ali’nin evlatlarından birisi bayrak kaldıracak ki onda kayda değer hiç bir şey olmayacak ve sonra Huseyin (a.s)’ın evlatlarından birisi bayrak kaldıracak ki Emir onda olacak Şerhul Ehbar C 3 S 97

Hz Muhammed (s.a.v) Buyurdu Miraca çıktığım zaman bir munadinin sesi bana ulaştı ve dedi ki Ey Muhammed bende dedim labbeyk ve buyurdu Hüseyn ibn ali (a.s)’ın neslinden birisi ayaklanacak ve sonra sistandan (iran) bir deccal ayaklanacak ve sonra süfyani zuhur edecek ve sordum bu fitne ve kargaşalardan sonra ne olacak ? ve Allah-u Tela bana Beni ummeyi’nin şerlerinden ve amcamın oğularından olan fitnelerden ve kiyamet’te olacak şeylerden bana bahs ederek bana vahy etti -Bihar-ul Envar C51 s 69

Bildiğiniz gibi Hz Mehdi (a.s)süfyani ortaya çıkıb öldükten sonra zuhur edecek ve ondan önce ayaklanacak olan kişi yamani (a.s) dan başka hiçkimse değildir.

İmam sadık A.s buyurur ki:Mehdinin ayaklanmasından Önce çıkacak 5 alamet kesindir Yamani süfyani ,Seyhe (semadan gelen münadinin seslenişi) ve nefsi Zekiyenin ölümü ve gök yüzünde görünecek El kesindir.(gaybetül nümani sayfa 262. Bihar-ul Envar 52 cilt sayfa233)

Abi Hamze der imam bakır (a.s)’a sordum uzak olan bir yerden Hz Mehdiye ulaşa biliniyor konusu hakında sordum şöyle cevap verdiler : onlar Hz Mehidi (a.s)’a ulaşma imkanı olmadıkleri yerden ulaşmaya taleb ettiler halbuki ulaşıla bilecek başka bir yer vardı ve şöyle açıkladıral ‘’ imkanı olmadıkleri yerden ulaşmaya taleb ettileri’’ farzların düştüğü zaman ve kıyametin alamatları gründüğü zaman yani yer yüzünün batmasından meydana gelen ölümlerden sonra demektir Mecme-ul Beyan C8 S 379 ve 398

Bildiğiniz gibi süfyaninin ordusu bida denilen bir yerde zemin batması ile toprak onları yutacak ve bütün ordusunu bu batmaktan sonra yok olacak ve sonra nefse zekiyenin ölümi gerçekleşecek ve Hz Mehdi zuhur edecek bu hadiste bunlardan sonra insanlar Hz Mehdiye ulaşmaya taleb edecekler ki bu kabul olmayacak ve budnan önce ulaşmaları gerekirdi diye buyuru ve buda Yamani (a.s) dan başkası değildir

Hilad der bir erkek imam sadık (a.s)’a sordu süfyanı çıktığında bizim halimiz nasıl oalcak? İmam buyurdu o çıktığında bize doğru gelin.El emali Tusi S 680- Gaybi Tusi S 69-Bihar-ul Envar C52 S 249

Hepimiz biliriz ki süfyani Hz Mehdinin zuhur alamatlerinden dır ve süfyani ile Yamani (a.s) savaşacak ve bu yüzüden bütün ehli beyti nakl etmişler süfyani ortaya çıktığında En hidayet içeren bayrak Yamani’nin bayrağı olacak

Sedir der İmam Cafer Sadık(a.s) Buyurudu :Gece ve Gündüz hareketsiz olduğu süre içinde sende hareketsiz ol süfyaninin çıktığını gördüğün zaman bize doğru gele yaya olsan bile .Usul Kafi C 8 S 264—Hadis-ul Gobab S 231

Emir-ul Müminin ali (a.s) Buyurur:Mehdi (a.s)’ın saçları kıvırcık ve yüzünde beni var Ve doğu tarafından zuhur ettiğinde süfyani ortaya çıkacak

Bihar-ul Envar C52 S 252—Tefsir-ul Burhan C3 S 354—El Muhacce S 177—Yanabi –ul mevudde S 427—Muacem-ul Ahadis –Ul İmam Mehdi (a.s) C5 S 357

Bildiğiniz gibi Yamani (a.s)’ın ismi Abdullah ahmed Mehdi dir ve vasiyette oda Mehdi olduğunu söylemiştir ve süfyani den önce zuhur edecek tek kişi odur

Resulullah Buyurdu: Mehdi ile rukun ve makam arasında Biat edilecektir Ve onun ismi abdullah ahmed ve Mehdi dir bu onun üç ismi dir.Gaybet Şeyh Tusi S 454 ve 463

İmam Bakır (a.s) Buyurdu Siyah bayraklar hurasanda ayaklandığı zaman Küfeye girecektir ve Mehdi (a.s) Mekke de zuhur ettiğinde onları Mehdi(a.s)’ biat almak için Gönderecektir

Doğudan çıkan siyah bayraklar Yamani (a.s)’ın bayrağı dır zira EhliBeyt için Tek bayrak olacaktır başkalarına bayraklar

İmam Cafer sadık (a.s) der ki : 3 kişinin kiyamı kesin dır Horasani Süfyani ve Yamani ve üçünün çıkışı bir sende bir ayda bir günde beraber olacak ve bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamaninin bayrağı olacak çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram olacak ve eğer yamani huruç yaparsa aya kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü bayrağı hidayettir .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder.

(Elgheybet-ul Muhammed bin Ebrahim El numani sayfa 264 bihar-ul Envar cilt 52 sayfa 232)

 Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa