Hz Mehdi (a.s)’ı Tanıma yolu 1

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Yamani

 

İmam sadık A.s buyurur: Mehdinin ayaklanmasından Önce çıkacak 5 alamet kesindir Yamani sufyani ,Seyhe (semadan gelen münadinin seslenişi) ve nefsi Zekiyenin ölümü ve gök yüzünde görünecek el kesindir.(gaybetül nümani sayfa 262. baharol envar 52 cilt sayfa233)

 

Gök Yüzündeki Görünen el Nasa tarafında tespit edilmiştir

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1323.html

 

Öncelikle bilmeniz gerekir ki Mekke Tühame’de, Tühame de Yemen’e bağlıdır. Bu sebepten ötürü, Peygamber Efendimiz ve Ehlibeyt’i (İmam Ali as, 12 İmamlar, Hz Mehdi ve torunları), Yemen’dendir. El Meclisi, Bihar’ül Envar 1/1 kitabında Ehlibeyt’in sözlerine; “Yamani hikmeti” demiştir. Bu söz, Peygamber Efendimiz’den de (s.a.a.s.) nakledilmiştir. Ve Abdulmuttalip ise, Beyti Haram’a “Yamani hikmeti” ismini vermiştir. (Bihar’ül Envar 22 / 51,75)

Hz Muhammed buyurur ki: iman Mekke de zuhur etti Mekke Tahame de ve Tahame yemen bölgesinde bu yüzden Kabe Kabeyi Yamani denilir (baharol envar cilt 22 sayfa 137)

Hz Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu : En iyi insanlar yemenden dır ve iman yaman ve ben de yamaniyim (biharül Envar cilt 57 sayfa 232)

Bu şekilde Hz Muhammed (s.a.v) ve onun aziz ehli beytinin hepsi yamani dir zira hepsinin imanları yemene bağlı olup ve iman konusunda Allah’ın en güvendiği kişiler olmuşlar bu sebep ten dolayı hadislerde yamani sıfatını kulanmışlar.

İmam Bakır (a.s) buyurdu : 3 kişinin kiyamı kesin dır Horasani Sufyani ve Yamani ve üçünün çıkışı bir sende bir ayda bir günde beraber olacak ve bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamaninın bayrağı olacak çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram olacak ve eğer yamani huruç yaparsa aya kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü bayrağı hidayettir .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder.(Elgheybetul Muhammed b. İbrahim El Numani sayfa 264 baharol envar cilt 52 sayfa 232)

 

Hadis ile ilgili önemli noktalar:

 

Ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman a caiz değildir: Bunun anlamı Yamani in ilahi bir hakka velayet sahip olmalı ki; ona karşı gelinmez ve hiç kimse bu velayete sahip değil.

 Çünkü kimse ona karşı gelmemesi gerekir ve eğer gelirse cehenneme gider namaz ve oruç tutsa bile ve ona karşı kimse gelemez, ancak Allahın halifesi veya enbiya veya peygamber olursa sadece o karşı gele bilir onların dışında bu yetki kimsede yoktur. ‘’Çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder’’ bu cümleyi başka bir şekilde çevirirsek hadisin başındaki anlatmak istediği özelikler ile bağ kurmaz ve paragrafın yapısı tamamen bozulur ve cümle yanlış bir cümle olur Ve ehli beyt (a.s)da yanlış söz söylemekten arındırılmışlardır.

Buradan da anladığımız üzere, Yamani’nin hakka ve doğru yola davet etmesi, bu şahsın, insanları yalnış yola götürmeyeceğini, onları hak yolundan çıkarmayacağını ve bu şahsın, herhangi bir hataya uğramaz olduğunu, söylemektedir. Sonuç olarak bu rivayet bizlere, Yamani’nin, Allah’ın hüccetlerinden birisi olduğunu, hata işlemeyeceğini ve masum olduğunu söylemektedir. Çünkü birçok hadiste de gördüğümüz gibi, Hz. Peygamberimizden sonraki Hüccetler; 12 İmam ve Onlardan sonra gelen 12 Mehdi’dir. Yeryüzünde onlardan başka Hüccet yoktur.

Şu ana kadar 11 İmam gelmiştir ve 12.’ci İmam ve 12 Mehdi daha gelmemiştir. Yamani ise, insanları Hz. Mehdi’ye davet eder ve bundan ötürü de, kendisi Hz. Mehdi’ye ilk biat eden (çünkü onun Vasisi ve Elçisidir) ve dolayısıyla kendisi, Hz. Mehdi’den sonra gelen 1. Mehdi’dir.

Malum ki, 1. Mehdi, Hz. Mehdi’nin zuhurunda mevcuttur ve o, Hz. Mehdi’nin zuhurunda ona mümin olanların birincisidir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.s.) Vasiyeti’nde de geçtiği gibi, Yamani, 1. Mehdi’dir.

İmam bakır (a.s) Buyurur ki: sizin için şüphe ve sorun uyandıran her şeyi Hz Muhammed (s.a.v)’ in vasiyeti bayrağıve silahı giderecektirve kendini Hz Muhammed (s.a.v)’ ailesine yalanlarla Nispet edenlerden uzak durun, zira Hz Muhammed (s.a.v) ailesi ve ali (a.s) için tek bayrak ve başkalarına bayraklar vardır olduğun yerde sabit kal ve katiyen hiç kimseye tabi olma ta ki Hz Hüseyin nin evlatlarından birini gelecek ve onun yanında Resülüllah (s.a.v)’ in vasiyeti ,bayrağı ve silahı olacak

 (Tefsir eyaşi,cilt 1 sayfa 64-baharol envar cilt 52 sayfa 222 –elzam ol naseb cilt 2 sayfa 96)

İmam sadık (a.s) buyurur ki: Bu emrin sahibi 3 özeliği olacak ki ondan başka hiç kimsede olmayacak o insanlar arasında kendisinden öncekine en yakın kişi olacak ve onun vasisi olacak onun yanında resulullah’ın silahı ve vasiyeti olacak  ( besarol derecat sayfa 202 elkafi cilt 1 sayfa 379)

Hz ali (a.s) buyurur: Hz Mehdi den önce onun evlatlarından biri doğudan ayaklanacak ve kılıcını 8 ay sırtında taşıyacaktır -El Melahül Feten seyit ebne Tusi bab 133

Hz Muhammed (s.a.v) dedi ki: Yahudiler, 71 mezhep oldular ki 70 mezhebi cehennem ateşinde olacak ve sadece Hz. Musa ‘nın vasiyetinin itaat eden mezhep cennete girecek.  Hıristiyanlar ise; 72 mezhep oldular ve 71 mezhep cehennem ateşinde yanacak ve sadece Hz. İsa ‘nın vasiyetine itaat edenler cennete girecek.  Benim ümmetim ise ; 73 mezhebe bölünecekler ve 72 si cehennem ateşinde yanacak, sadece benim vasiyetimi yerine getirenler cennete nail olacaklardır.(elimebne geys el helali sayfa 433)

Ehlibeyt (a.s.) bizlere, 1. Mehdi’nin ismi, meskeni ve kişisel özelliklerini detaylı olarak belirtmiştir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.a.s) bir gençten bahsetti ve sonra: “Onu gördüğünüzde biat ediniz çünkü o, Hz. Mehdi’nin halifesidir.” dedi. – Bişaratul İslam s.30

Allah Resulü (s.a.a.s) dedi ki; “Ey Ali bana bir kağıt ve kalem getir.” Ve Resulullah (s.a.a.s) vasiyetini söyledi ve belli bir yere kadar geldi ve sonra şöyle dedi: “Ya Ali, benden sonra 12 İmam olacak ve onlardan sonra 12 Mehdi olacak. Sen, Ya Ali, 12 İmam’ın birincisisin……  Onun vefat zamanı geldiğindeoğlu Hasan Fazıl’ eteslim etsin. Onun vefat zamanı geldiğinde oğluna MUHAMMED(محمد )ki Muhammed ve Ale Muhammed’ dendir teslim etsin.Bunlar 12 İmamdır Ve onlardan sonra 12 Mehdi gelecek, eğer Hüccet ibnel Hasan’ın (Hz mehdinin diğer ismi) vefat zamanı gelirse vasiyetimi oğluna teslim etsin ki ,birinci mehdidir. Ve onun için 3 isim vardır; birinci ismi babamın ismi gibi Abdullah ,ikinci ismi benim ismim gibi Ahmet, ve üçüncü ismi Mehdi dır Ve isimleri Abdullah Ahmet Mehdi ‘dır. Ondan önceki kişiye ilk iman eden ve müminlerin ilkidir…Gaybet Şeyh Tusi s.150-Bihar’ül Envar c.36 s.260

İmam Sadık (a.s.): “Kaim’den sonra Hüseyin’in soyundan 12 Mehdi gelecek.”Bihar’ül Envar c.53 s.148; El Burhan c.3 s.310; Kitab’ül Gaybet Şeyh Tûsî s.385

İmam Sadık (a.s.): “Kaim’den sonra Hüseyin(a.s)’in soyundan; 12 Mehdi gelecek.” – Bihar’ül Envar c.53 s.148; El Burhan c.3 s.310; Kitab’ül Gaybet Şeyh Tûsî s.385

İmam Sadık (a.s.): kaimden sonra .11 mehdi gelecek.” – Bihar’ül Envar c.53 s.145 burdaki kaim yamani (a.s) dır
Cafe ibn-i guluyye Ebi cafer (a.s)dam Kitab –ul ziyarattan sayfa 76 de nakl eder:

İmam (a.s) buyurur: küfe temiz ve arındırlmıştır ,,,,,, orda suheyil camisinde ki Allahu-u Teala hiç bir peygamberi orda namaz kıldırtmadan risalete eriştirmemiştir ve orda Allahın adaleti ortaya çıkacaktır orda kaim ve ondan sonraki kaimler olacaklardır.

Emirul Müminin Ali (a.s) buyurdu :kaim (a.s)’ın halifesi Heyrede 500 kapıs olan bir cami inşa edilecek zira küfe camisi onlara küçük gelecek ve orda 12 adaletli imam namaz kılacaklar-Tahzib-ul Ehkam Tusi cilt 3 Sayfa 253
İmam seccad (a.s) buyurur : bizim kaimimiz ayaklanacak ve ondan sonra 12 Mehdi olacak Şerh-ul ahbar-ul gazi –ul

Nu’man –ul Magrebi cilt 3 sayfa 400
rivayetine göre, Kaim (a.s), Hz. Muhammed b. El Hasan El Askari (a.s.) değil, birinci Mehdidir Çünkü, Hz. Muhammed bin El Hasan El Askari’den (a.s.) sonra, 12 Mehdi gelecektir, 11 değil.

İmam Ali (a.s.) uzun bir hadiste, Mehdi’nin (a.s.) 313 kişilik yakın Ensarının isimlerini sayarken şöyle buyurdu: “Birincisi Basra’dan Ahmed… ” – Bişaret’ül İslam s.148

İmam Sadık (a.s.): “Hz. Mehdi’nin ashabından bahsettiğinde, Basra’dan da Ahmed’tir.” – Bişaret’ül İslam s.181

İmam Bakır (a.s.), Kaim (a.s.) hakkında konuşurken: “Onun 2 ismi var. Biri gizli ve diğeri de aşikardır. gizli olan Ahmet ve aşikar olan da Muhammed’tir” – Kemelud Din c.2 s.653

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) vasiyetine göre, Ahmet, birinci Mehdi’nin ismi, Muhammed ise, Hz. Mehdi’nin (a.s.) ismidir.

İmam Bakır (a.s.): “Allah’u Teala için Taligan’da bir hazinesi vardır. Bu hazine ne altın ve ne de gümüştür Halbuki Horasan’da 12.000 askerdirler ve sloganları: “Ahmet, Ahmettir“.ve liderleri At ustunde alnında kırmızı kurdelesi olan beni haşim den bir gençtir. Sanki onu, Fırat’ı geçerken görür gibiyim. Eğer onun davetini duyarsan ona doğru gidiniz buzların ustunde surunerek gerekse bile.” – Mutahab El-Envar El Muzi’a s.343

 

Birinci Mehdi’nin isminin, “Ahmet” olduğu malumdur.

 

Seyid bin Tavus şu rivayeti naklediyor: “Gazap ordusunun lideri ne budur ne de o dur. Ancak insanlar bir ses duyacaklar ki, o ses ne insan sesidir ne de cin sesidir. O ses, o kişinin ismini söyler ve derki: Falanca kişi ile biat edin. Zira o halife, Yamani‘dir.” – El Melehim Vel Fiten s.80

İmam Bakır (a.s.), 1.Mehdi’yi şöyle vasıflıyor: “O kırmızı, batmış göz, çıkıntılı kaş, geniş omuzlu, sağ yanağında iz, başında kepek var. Allah, Musa Peygamber (a.s)’ı rahmet etsin.” – Gaybet El Numani s.215

Şeyh Ali Kurani ise şu rivayeti naklediyor: “Hz. Mehdi, Kureyş’tendir. Ve hilafet sadece onlara aittir. Yalnız onun ailesinden olan birinin soyu, Yemen’le bir bağı vardır.” – Mu’cem Hadis’ül İmam’ül Mehdi c.1 s.299

Hz Muhammed buyurur ki: iman Mekke de zuhur etti Mekke Tahame de ve Tahame yemen bölgesinde bu yüzden Kabe Kabeyi Yamani denilir (baharol envar cilt 22 sayfa 137)

Hz Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu : En iyi insanlar yemenden dır ve iman yaman ve ben de Yamaniyim (biharül Envar cilt 57 sayfa 232)

İsmail ibn Ayyaş Amaştan, o da Ebi Vasil’den, o da Huzeyfe’den naklediyor: Allah’ın Rasulu (s.a.a.s.)’in, Mehdi (a.s.) hakkında konuştuğunu duydum ve şöyle dedi: “Ona, Rükun ve Makam arasında biat edilecektir. Onun ismi Ahmed, Abdullah ve Mehdi‘dir. Bunlar onun üç ismidir.” – Gaybet Şeyh El Tusi s.454

İmam Ali (a.s): “Ve ne zaman ki, Ahmet yönetiyorsa o zaman Hz Muhammed'(s.a.v)e iman getirilecektir” – Ali ibn Ebu Talib (a.s.)’dan, Ahir Zaman alametleri, Ali Aşur s.6

Yukarıdaki hadislerden de anlayacağımız üzere; Birinci Mehdi, Hz. Mehdi’nin soyundandır ve onun nesebi kesiktir çünkü Hz. Mehdi’nin zürriyeti meçhuldür. Verilen bu vasıflar; Yamani ve Birinci Mehdi’nin vasıflarıdır veYamani ve Birinci Mehdi  zaten aynı şahıstır.

Ayrıca Yamani; Hz. Mehdi’nin zuhurunda, yol gösteren 313’in ilkidir. Ve sancağı, Hz. Mehdi’ye taşıyacak olan kişidir. Ve, Birinci Mehdi ve Yamani aynı kişidir. “İsmi Ahmed ve Basra’dan. Sağ yanağında iz, genç yaşta zuhur edecek, başında kepek, imamlardan sonra Kuran, Tevrat ve İncil hakkında en bilgili insandır. Onun nesebi kesik, ismi Mehdi’dir, ona itaat etmeliyiz. Ondan yüz çeviren Müslümanların akıbeti Cehennemdir, çünkü o sizleri hak ve doğru yola götürecek , ayrıca o, Hz.Mehdi’ye davet edecek, ve …. ve……” – Gaybet el Numani, Kitab-ül Gaybet Şeyh Tûsî, İkmelud Din, Bihar’ül Envar c.52 s.53

Peygamber Efendimiz ve İmam’lar(a.s), bizlere Yamani ile ilgili herşeyi; sıfatı, isim ve meskenini; detaylı olarak anlatmışlar. Bu yüzden Ahmed elhasan (a.s) Yamani ve Birinci Mehdi olması hususunda kesinlik kazanılmış ve şüpheye yer kalmamaktadır.

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

 Ana Sayfa