Siyah Bayraklar

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

 

Sünen-ul Mustafa, s. 517

Abdullah’dan:
Şöyle demiştir: “Biz Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in yanındaydık, bu sırada bir grup Beni Haşim gençleri geldi. Nebiyy-i Ekrem onları gö-rünce alnı beyazlaştı, gözleri doluverdi ve rengi değişti. Ben “Yüzü-nüzde bizi üzen bir şeyi görüyoruz” dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: “Biz öyle bir Ehl-i Beyt’iz ki, Allah bizim için dünya yerine ahireti seçmiştir. Benim Ehl-i Beyt’im benden sonra bela, zu-lüm ve sürgünle karşılaşacaktır. Ta ki doğu tarafından siyah bayraklar taşıyan bir kavim gelecek, hayrı talep edecekler, ama onlara verilme-yecektir, bunun üzerine savaşacak ve galip gelecekler, bu durumda on-lara istedikleri şey verilecektir, artık onlar bunu kabul etmeyecekler. Taki onu benim Ehl-i Beyt’imden olan bir kişiye teslim edecekler; o yeryüzünü, diğerleri zulümle doldurdukları gibi eşitlikle dolduracaktır. Her kim sizden onu görürse karın üzerinde sürünerek bile olsa gidip ona katılsın.”

Bu hadis de birçok Ehl-i Sünnet kitabında rivayet edilmiştir. Bunlar-dan, es-Savaik-ul Muhrika, s. 237; Nihayet-ul Bidaye, c. 1, s. 41; el-Beyan fi Ahbar-ı Ahir zaman, s. 314; el-Füsul-ül Mühimme, s. 276; Müntehab-u Kenz-il Ummal, c. 6, s. 30; Zehair-ul Ukba, s. 17; Mizan-ul İtadal, c. 2, s. 35; el-Havi Li-l Fetava, c. 2, s. 60; Yenabı-ul Mevedde, c. 3, s. 89; Rumuz’ul Ehadis, s. 135 kitaplarına işaret edebi-liriz.

Sünen-i İbni Mace, c. 9, s. 519;

Haris bin Cüz-il Zübeydi’den:

Şöyle demiştir: Resulullah buyurdu ki: “Doğu tarafından bir grup in-san çıkıp Mehdi için, -yani hükümdarlığı için- ortam hazırlayacaklar-dır.”
Bu hadis de birçok Ehl-i Sünnet kitabında rivayet edilmiştir.
El-Havi Li-l Fetava, ç. 2, s. 60; Zehair-ul Mevaris, c. 1, s. 292; Feth-ul Kebir, c. 3, s. 420; Mecma-uz Zevaid, c. 7, s. 318; el-Muntehab Min-es Sahiheyn el-Buhari ve Müslim, s. 183, bunlardandır.
Hz Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu: Horasan’dan (İran-Horasan), siyah bayrakları olan bir ordunun çıktığını görürseniz ;biliniz ki Allah’ın halifesi mehdi o ordudadır…

(Müsned Ahmed , Hadis 21 882. Mostedreke hakim Hadis 8578 )

Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu : Halifenin Üç oğlu ölecek, sonra siyah bayraklar doğudan dalgalanacak ve onlarla ağır bir savaş çıkacak .Eğer onu görürseniz onunla biat ediniz çünkü o Allah’ın halifesi mehdi dır.

(Sünen-i İbn Majeh-4084 Hadis. Mostedreke hakim Hadis 8480 )

⇒İŞİD’in Doğma Sebebi⇐

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa