Mehdiler kimlerdir?

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu Ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel E’imma Vel Mehdiyyin ve Sellim Teslimen Kesira

 

İbn-i ElMunada Danyal kitabında: “Süfyan’lar ve Mehdi’ler 3 tanedir. birinci.Süfyan için birinci.Mehdi, ikinci.Süfyan için ikinci.Mehdi, üçüncü.Süfyan için üçüncü.Mehdi gelecektir. Ve boylelikle Allahu Teala cc önceden harap olmuş şeyleri yenileyecek. iyileştirecek, iman edenleri koruyacak, Sünneti canli tutacak ve bidatlari bitirecektir.”
[Alarf ElVerdi Suyuti s.1/149 hadis250]

Cabir ibn-i Semure’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Babamla birlikte Resulullah’ın (saas) huzuruna vardık; buyurdular ki:“Bu din’in ,on iki imamı var ki oldukça aziz ve daima ayakta duracaklar “Daha sonra bir şey buyurdular, ama halk işitmeme mani oldu. Babamdan ne buyurduğunu sorduğumda dedi ki:Hepsi Kureyşten’dir” buyurdular.[Sahih Muslim c.3 s.1453]

Abid oglu Muhammed, o da Ebu Usama, o da Zaida, o da Samak, o da Cabir oglu Said, o da Ibn Abbas’in söyle duydugunu soyledi: “Bu nesilden 12 halife cikacak” O dedi ki: “Ne kadar sersemsin? Bizden sonraki 12’den sonra, 3 kisi daha var: Safa, Mansur ve Mehdi.”

Abu Usama dedi ki: “Bu tefsirde bizden sonra ile derken, Mehdi’nin oğlu onunla Deccal çikana kadar beraber olacak denilmek istendi”[Uyun El Akbar – Ibn Kuteybe s.302]

Umdat ElKari Sahih Buhari Yazar: Bader elDin ElAyni ElHanefi dedi ki: “Mehdi’den sonra ahir zamanda 12 kisinin daha olmasi mumkundur.” Ve dedi ki: “Ve ondan sonra onun oglu hukmedecek ve 12 kral olacak ve her biri Imam Mehdi’dir”

Ve Ka’ab El Ahbar dedi ki: ’12 Mehdi olacak ve Allah’ın ruhu da gelip Deccal’i oldurecek ‘Ebi Hatim El ahbar’dan duyduğuna göre: onlar on iki kişidirler ve hepsi gittiğinde onların bezerleri on iki kişi daha gelecek ve bu Allah’ın kullarına sözdur” ve şöyle dedi Allah ‘u Teala şöyle buyurmuş: salih amel işleyen inanalra yer yüzünde halife kılacak tıpkı bundan öncekileri halife kıldığı gibi bunlarda beni israil idi(14769,Tefsir Ebi hatem Hadis 13730)(2628 c 8 İbn Ebi Hatem el Razi)
El Munadi’nin oğlu Ebu El Huseyin dedi ki: “12 Halife olacak ve bu Mehdi’den sonra olacak. Ve ben Danyal kitabinda buldum ki, Mehdi olduğunde onun soyundan oğlunun torununun en buyuğu tarafindan 5, sonra da en kuçuğu tarafindan 5 adam hükmediyor olacak. Sonuncusu olduğunde halifeligi torununun en büyük oğluna verecek ve sonra onun oğlu hükmedecek ve 12 kral devri olacak ve her biri Imam Mehdi’dir”[Fatih El Bari Sahih El Buhari/Ibn Hacar 20/266 #6682]

Abi Salih Ibn Abbas’tan, o da Ibn El Munadi’den nakletmistir ki: “Mehdi’nin adi Abdullah oğlu Muhammed’tir. Sakali kirmizi boyalidir. Halkın bütün sıkıntıları onun gelişiyle son bulacak ve adaletsizligi yok edip her tarafa adaletini yayacak ve ondan sonra da 12 adam olacak.”

Fitan Ibn Hamad – Seyh El Buhari (1/395) hadis-1186 Rasdin’den, o da Ibn Lahi’den, o da Ebi Kabil’den, o da Umro oğlu Abdullah’tan nakletmiştir ki: “Mehdi’den sonra Yemen halkini sehirlerinden çikarirlar ve Mansur gelir ve ondan sonra da Mehdi gelir Roma’nin kapilarini eliyle açar.”

Fitan – İbn Hamad Al Maruzi (Buhari’nin Seyhi): Nafi oğlu El Hakam’dan nakletti ve o da Careh’ten, o da Arta’a’dan nakletmiştir: “Süfyani ona karsi gelenleri 6 ay boyunca öldurecek. Onlari satirlarla parçalara bölecek ve kazanlarda pişirecek. Ve sonra 2 doğudan ve 2 batidan gelen, Peygamber Muhammed (s.a.v) soyundan olan halifelerle karsilaşacak.”

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu Ala Muhammed va Alihi Muhammed El Eimma Vel Mehdiyin ve Sellim Teslimen Kesira

 Ve selamun Aleyküm ve Rahmetüllahi ve Berekatü

Ana Sayfa