Yamani (a.s)’ın gizlenmesi

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

İmam Ali (a.s) buyurur ki : Resulullah (s.a.v) bize döndü ve yüksek sesle buyurdu :Dikkat ediniz Yedinci evladımın, beşinci evladı gizlenecek .((1- Hasan e Mücteba. (a.s).- 2- Hüseyin Seyyid-ü Şuheda (a.s) – 3- Ali Zeyn’ül Abidin(a.s) – 4- Muhammed Bakır. (a.s) – 5- Cafer Sadık(a.s) – 6- Musa Kazım(a.s).- 7- Ali Rıza(a.s) – 8- Muhammed Taki(a.s) – 9- Ali Naki(a.s). – 10- Hasan Askeri(a.s) – 11- Kaim, Imam-i Zaman(a.s). – (12 ??????? (a.s)

Hz. Ali (a.s)buyurur : Kendilerine sordum bu gayabet(gizlenmek) nasıldır ? Resüllülah buyurdu ki ;Musibetler ve
acılar içinde olacak ta ki ;Allah ona gıyam (cihat) iznini verinceye kadar.(Kefayetol Esrar s.147.- Seratel Mostagim cilt 2 s153 Bab 10 .8 bölüm -İsbatul huda cilt 1 s589 Bab9 bölüm27 hadis 537 -Bahrul Envar cilt 36 s333 Bab41 hadis 195— Baharul Envar cilt 52 s 379 Bab27 hadis 189

-El Avalem cilt 15 cüz 3 s 212 hadis 191)
Hz. Ali (a.s)buyurur : Resulullah (s.a.v) bir gün bana şöyle soyledeğini duydum : Senin Yedinci evladının, beşinci evladı kendini gizleyecek .ve bu eksikliğe yer ve semadakilerin hali mahsun ve üzgün olur ve sonra mübarek başını aşağıya eyildi ve bir sureliğine sesiz kaldı ve sonra buyurdu babam ve annem benim ismime adaş ve bana ve musebne Orman a benzeyen kişiye feda olsun( Kefayetol Esrar s.157.- Serat‘el Mostagim cilt 2 s127 Bab 10 .bölüm 4 – Gayetol Meram s12 Bab2 hadis11 – Baharul Envar cild 51 s 108 Bab1 hadis 42 — Baharul Envar Cilt 36 s 337 Bab41 hadis 200
Esbağ bin nabate der: bir gün Hz Emirül Mümenin ali (as)’ın huzuruna eriştim ve kendisini bir çubuk ile toprakla oynarken gördüm sordum ya Emirül Mümenin sizi bu durumda görmeme sebep nedir toprakla oynamayı mı seviyorsunuz yoksa ? Buyurdu : Allaha yemin ederim ki ne bu işe hevesliyim nede dünyaya arzulu değilim ancak 11 inci evladımın neslinden doğacak kişiyi düşünüyorum,  zira ki o mehdi dır ve dünyayı adaletle doldurur ki geldiğinde dünya zülüm ve kötülükten dölmüş olacak , onun için bir korku ve bir gaybet (gizlenmek) olacakki o dönemde bir grup insan hidayet ve bazılar ise yolunu şaşacaklar Arzettim ki: “Ey Emir’el- Muminin! Buyurduğunuz bu söz gelecekte gerçekleşecek mi?” İmam (a.s) cevaben: “Evet, söylediğim bu söz gerçekleşecektir; ben bunları ilim üzere diyorum.Ey Esbeğ! Onlar (Hz. Mehdi (a.s)’ın ashabı) bu ümmetin iyileridirler ve onlar bu ailenin iyileriyle birlikte olacaklardır” buyurdu. Arz ettim ki: “Ondan sonra ne olacaktır?” Buyurdular ki: “Daha sonra Allah Teala dilediğini yapacaktır Şüphesiz O’nun bir takım irade ve maksatları vardır.-Gaybetol şeyh tusi sayfa 164 Hadis 127-Elkafi cilt1 S 338 Bab fi ghaybet Hadis 7
Hz Alinin 11 inci evladı hz mehdi as dır ve onun neslinde olan kişi ise hz seyid ahmed el hasan as dır
İmam Seccad (as) buyurur ki . Sufyanı huruç (savaşı başlatmak) yaptığında mehdi gizlenecek ve ondan sonra cihat yapacak Gaybetol şeyh tusi sayfa 443 Hadis437—El hera’ec Vel cera’ec Cilt 3 S1155 Hadis 61-Esbatül hüda Cilt 3 Sayfa 727 Hadis 52—ünahabül Envar El mezi’eSayfa 31 — Baharul envar Cilt 52 Sayfa 213 Hadis 65
Bu mhedi Hz yamani(Ahmed Elhasan ), zira onun dışında başka bu niteliği sahib kimse yoktur ve hz mehdi as ‘ın 3 gaybeti yok iki gaybeti vardı ve hz mehdinin zuhuru sufyaninin çıkışı ve nefse zekiyenin ölümünden sonra olacak ancak burada sufyaniden önce gizleneck birisnden bahs eder o zaman bahsedilen bu mehdi hz Ahmed Elhasan (a.s) dışında başkası değildir (sufyani suriye ve lübnanı ele geçirecek kişidir ki yakında olacak inşallah)
Em hani der ki:  bir sabah hz İmam Muhamede Bakır (as) ‘ın huzuruna eriştim ve kendisine şöyle sordum ya mevlam Allahın kitabında bir ayet ile karşılaştım ki beni perişan etmektedir ve uykuyu dahil benden almıştır ve imam bakır buyurdu ki ey em hani sor ve em hani dedi ki kendisine şöyle söyledim : Allah der ki : فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ *geriye dönecek yıldızlara and olsun * ve dönmeye başlar ve gizlenirler –El Tekvir 15-16 İmam bakır buyurdu ki :em hani iyi bir soru sordun bu ayet ahir zamanda doğacak kişidir o bu ümmetin mehdisi dır onun için bir korku ve bir gaybet vardır (gizlenmek) ki ahir zamanda bazıler hidayet olur ve bazılar ise yolunu şaşmış olur

Kemaleddin ve tamamol ne’met S 330 Bab 32 Hadis 14¬¬– Esbatül hüda Cilt 3 S469 — Bihar-ul envar Cilt 52 S137 Bab 5 Hadis 4
Bildiğiniz gibi hz mehdi as yaşı 1150 dır ve onun için bütün hadislerde iki gaybet (gabya gitmek) vardır .ancak ahirzamanda doğan kişi için bir gaybet vardır denilmiştir  Ve kendisinin gaybetinde hidayet olalardan olursunuz inşallah

İmam sadık(a.s) ve imam bakır(a.s)den şöyle nakl edilmiştir :Hz Muhammed (s.v.a) buyurdu ki o çırağın gaybeti için bir kaçış olmayacak .sormuşler neden acaba ey Allah’ın resulu böyle cevaplamış Allah’ın resulü ölmekten korkar

Kemaleddin S 481 Hadis 7,8,9,10
Evet kendisi de hz Muhammed (s.a.v) gibi beyhude ölümden kaçınmıştır
Zerrahe bni ayn der ki imam sadık (as) den duydum ki şöyle buyurdular :kaim kiyam yapmadan önce onun için bir gaybet vardır sordum niye acaba buyurdular ölmekten korkar ve eli ile mübarek karnını işaret etti kendileri
Gaybetol şeyh tusi sayfa 333 Hadis 279– Baharul envar Cilt 52 S 146 Hadis 70— Kemaleddin S 342 Hadis 24— Gaybet Numani S166 Hadis 6— Esbatül hüda Cilt 3 S443 Hadis 18—El kafi Cilt 1 S 337 Hadis 5 —Halil etol ebrar 590/2—El kafi Cilt 1 S 342 Hadis 29— El kafi Cilt 1 S 338 Hadis 9—E’ğlamol veri Sayfa 405,

Evet bir gaybet iki değil ve kendisi halka tamamlamadıkça kıyam yapmaz

Ebu Besir dedi ki imam sadık (as) den duydum ki şöyle buyurdular : kaim halka(sahabesi) tamamlanmadıkça kiyam yapmaz sordum bu halka kaç kişler buyurduler : 10 000 kişi
Gaybet Numani S320 — Esbatül hüda 545/3 Hadis 533— Halil etol Ebrar 633/2— Baharul envar 367/52 Hadis 152—

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa