Ruya duası

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Eğer Rüyanızda Peygamber Efendimiz(s.a.v) Tarafından  Ahmed el Hasan (a.s)’ı Teid edecek şekilde rüya görmek istiyorsanız , aşağıdaki duayı gece yarısından sonra, 40 gün boyunca okumanız tavsiye ederiz:

Ey Allah’ım, Sen şaşırmışlar için kılavuz, sıkılmışlar için sığınak ve yardım arayanlar için bir yardımcısın. Ve ben Sen’den başka hiçbir İlahı çağırmam ve Sana hiç kimseyi ortak koşmam. Ve Allah’ım, lütfen Muhammed ve ailesi üzerine salat ve selam gönder ve bu vesile ile bana bir mühlet ver ve beni şu andan daha da yakın olacak şekilde, Onların yoluna ilet. Senin kapını çaldım. Ve yolculuğumda, Senin Kutsal bahçene geldim. Senin şahitliğini sorarım. Ve ben Senin aşağılık ve aciz bir kulunum ve Sen benim Efendimsin, En yetenekli ve En büyük’sün. Ey Allah’ım, bana, Ahmed el Hasan as’ın durumunu en açık ifadenle görünür yap ve en anlaşılacak bir dille anlat. Eğer, Ahmet el Hasan as Senin Halifense, ben Ona inanıp biat edip, Onu destekleyeceğim. Fakat eğer, Ahmet el Hasan as Senin düşmanınsa, Ona inanmayıp, Onunla savaşacağım. Ey Havarilere ilham veren ve İsa’nın Peygamber olduğunu vahiy eden Allah’ım,

 

“Hani bir de, “Bana ve Peygamberime iman edin” diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da “İman ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi. “(Maide:111﴿”

Saçımla, etimle, kanım ve kemiklerimle, dünya benim için ne getirirse, Senin Hücceti’nin en büyük Hüccet olduğuna şahitlik edeceğim.

 

“De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem. O, ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” ﴾Enam:19﴿”

Ey Allah’ım, Peygamberimizin şahitliği ve kitabınla, kendini kafirlere gösterdin:

“İnkar edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar yeter.“(Rad:43﴿”

“Yoksa, “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah’tan gelecek olana (cezaya) karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin, hakkında (düşüncesizce) yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şâhit olarak O yeter! O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.“﴾Ahkaf:8﴿”

“De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.“﴾İsra:96﴿”

Böylelikle Senin Şahitliğinden feragat ettiler. Allah’ım benim için şahitlik et ki, Senin şahitliğinden feragat etmeyeyim. Ve Senden olan rüyaların ve ön planda olan vahiylerinin ve Senin dünyalar üzerine lütfettiğin Kelimelerinin doğru olduğuna şahitlik edeyim. Ey Rabbim, Sen ki İbrahim a.s’ı yücelttin ve peygamberliği onun soyundan getirdin. Çünkü O a.s rüyalara inandı ve sonra Sen svt dedin ki:

“Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: “Ey İbrahim!“﴾Saffat:103-104﴿”Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.﴾Saffat:105﴿

Ve Sen svt Meryem a.s’ı yücelttin ve dedin ki:

“Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. ﴾Tahrim:12﴿”

Ya Sen svt, Muhammed saas ile konuştun ve dedin ki:

“Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin.﴾Yusuf:3) Hani Yûsuf babasına, “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı” demişti.﴾Yusuf:4﴿”

Böylelikle Sen svt rüyaları Kutsal Kitabı’nda kıssaların en güzeli olarak isimlendirdin ve Senin Vasilerine, Peygamber ve Elçilerine inanmış olanları övdün ve onları inkar edenleri ve düşlere karma karışık diyenleri de alçalttın ve sonra şu gerçeğin sözünü söyledin:

“İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.﴾Enbiya:1﴿

Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?“﴾Enbiya:2-3﴿”

“Peygamber onlara dedi ki: “Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” ﴾Enbiya:4﴿Onlar, “Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin” dediler.﴾Enbiya:5﴿”

Kalabalık ve Firavun’un korumaları dedi ki:

“Dediler ki: “Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.“﴾Yusuf:44﴿”

Ve Yusuf a.s gördüğü rüyaya inandı ve onu yorumladı ve ardından Sen svt onu övdün ve dedin ki:

” (Zindana varınca), “Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki (vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bilirler” dedi. “﴾Yusuf:46﴿”

Ya Rabbi, beni Senin rüyalarına inanan, vahiylerinin ön planına inanan, ve Alemleri şereflendirdiğin Kelimelerine inanan, Kutsal Kitabı’ndaki en güzel kıssalara inanan Vasi, Peygamber ve Elçilerinden eyle. Ve ben ne Senin sözüne onursuzluk eder, ne de vasiyetini fesh ederim.

 

Ya Rabbi, Fatima a.s hakkı için beni kurtar. Ya Rabbi, Fatima a.s hakkı için bana merhamet et. Ya Rabbi, Fatima a.s hakkı için bana yol göster.

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

 Hz Mehdi(a.s)’nin Resmi Paltalk Odası: >>Europe>>Turkey>>İmam Mehdi (a.s)’ın Ensarları

 Ana Sayfa