Mehdi (a.s)’ın Düşmanları:

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Bir kere için bile olsa kendinize karşı adil olun ve şu soruyu sorun:

Hz Mehdi (a.s)’ın Elçisi’ni, Ahir zaman ulemalarından sormak yerine; ahir zaman ulemalarını, Peygamber Efendimiz (s.a.a.s) Ve Aziz Ehli Beytin’den (a.s) sordunuz mu?

Kur’an-ı Kerim’den; Enbiyalar ve Peygamberlerin gelişi esnasında, Ulemanın duruşunu sordunuz mu?

Kur’an-ı Kerim’den sordunuz mu? Hz İbrahim’i ateşe atıklarında, ateşin alevini yükseltenler kimlerdi?

Hz İsa’yı öldürmek isteyenler kimlerdi?

Hz Nuh, Hz Hud, Hz Salih, Hz Şuayb, Hz Musa, Hz Yunus ve diğer tüm peygamberlere kimler savaş açtı?

Allah korusun, eğer kendinize adil olmazsanız, yakında cehennemde bu ayetle cevap vereceksiniz:

(وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا )

﴾Yarabbi, muhakkak ki biz, sâdatlarımıza (dînde ileri gidenlerimize) ve küberamıza (büyüklerimize) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sıratı Mustakîm’den) saptık. ﴿ AHZÂB – 67

O zaman; geçmişteki ümmetlere dönüp bakın; Peygamberler’e yardım etmiş, hiçbir amelsiz olan alimi göre biliyor musunuz?

O zaman; tarihi, amelsiz olan ulemalar sayesinde tekrarlamayın ve Hz Mehdi’nin Elçisi ile savaşmaya kalkmayın.

İmam Sadık (a.s) buyurdu: “Bizim Kaimimiz zuhur ettiği zaman, Peygamber Efendimizin (s.a.v)

dönemine nazaran daha fazla cahillerle karşılaşacak. Resulullah salallahu aleyhi ve alhi ve sellem geldiğinde, taşı, ağacı put yapmış ve tapmakta olan insanlara karşı gelmişti. Ancak Kaimin zuhuru, ona karşı kuran tefsiri yapan insanlar döneminde olacak. Allah’a yemin ederim ki Mehdi aleyhi selam’ın daveti, duvarların çatlaklarından soğuk ve sıcağın girdiği şekilde evlerine girecek.”Biharul Envar cilt 52 sayfa 362.Gaybeti Numani sayfa 297 isbatul huda cilt 5 sayfa 367 

Resulullah (s.a.a.s) buyurdu: “Öyle bir zaman gelecek ki ümmetimde sadece; Kuran’dan yazıları kalacak, İslam’dan resim kalacak ve kendilerini Müslüman sayacaklar. Ancak; İslam’dan en uzak insanlar olacaklar. Camileri döşenmiş fakat hidayetten hiçbir iz olmayacak. O zamanın müçtehitleri; gökyüzünün onlara gölge tutmuş en şerli müçtehitleri olacak. Fitne onlardan çıkacak ve kendilerine dönecek.”Usul kafi cilt 8 sayfa 307.Biharul Envar cilt 52 sayfa 190

Resulullah (s.a.a.s) buyurdu: “Öyle bir zaman gelecek ki, insanların Tanrısı, karın ve mideleri olacak. Kıblesi, kadınları olacak. Dini, paraları olacak ve servetleri onların şerafetini anımsatacak. İman’dan sadece isim, İslam’dan sadece resim ve Kuran’dan ise harf ve hurufat kalacak. Camilerinin binaları döşenmiş olacak ancak yürekleri hidayetten boş olacak. Onların alim ve ulemaları, yeryüzünün üstünde gördüğü en şerli mahluklar olacaklar.”Biharul Envar cilt 22 sayfa 453 .

Resulullah (s.a.a.s) buyurdu: “Ahir zamanda ümmetimi korku ve panik saracak. Alim ve ulemalar; maymun ve domuz oldukları halde, ümmetim bu korku yüzünden onlara gidecekler. Kesin bilsinler ki, bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Çünkü onlar hak yolunu değiştirmiş ve sözleri tahrif etmişlerdir. Nasıl onlar hakkı batıla çevirmişlerse, Allah da onların yaratılışını değiştirip, yüzlerini canavara çevirsin inşallah”Bişaretul islam sayfa 176 .Yomul helas sayfa 405

İmam Sadık (a.s) buyurdu: “Bizim Kaim’imiz ayaklandığında; ilk önce şiilerimizin arasındaki yalancı ve inkarcı olanlarla  hesaplaşacak.”İhtiyarul Mağrefel rical El Tusi cild 2 Sayfa 589

İmam Sadık (a.s) buyurdu: “Kaim, beraberindeki insanlarla Kerbala’dan çıktığında; Kerbela ve Necef arasında on altı bin alim ve ulemayı öldürecek ve yanında gelenler arasında da bir takım münafıklar şöyle diyecek: O Fatima’nın evlatlarından değil. Eğer öyle olsaydı; O, alimlere merhamet gösterirdi, diyecekler. Ve sonra Necef’e girecek, orada bir gece kalacak. Sonra, Hud ve Salih Peygamber’in mezarlarının karşısında olan, Babul Nahile’den çıkacak. Ve orada, Küfe halkından olan yetmiş bin kişiyle karşılaşacak. Sonra onu öldürmek isteyecekler fakat O, hepsini öldürecek ve hiçbiri kurtulamayacak.”Kitabul Nurul Envar cilt 3 Sayfa 345

Hz Ali (a.s) buyurdu: “Kaim ayaklandığında, fetva ehlinden intikam alacak. Onlar, bilmeyerek kendilerinden fetva veren kimselerdir. Fetvayı veren ve onların peşinden gidenlere eyvahlar olsun. Din eksikmiydi ki onlar tamamlamaya çalıştılar ya da dinde yamukluk mu vardı ki onlar düzeltmeye çalıştılar.”Beyanul A’Emme (a.s) Cild 3 Sayfa 298..Elzamul Naseb Cilt 2 Sayfa 200.. Yomol Helas Sayfa 410

İmam Sadık (a.s): Ahir zaman ve Hz Mehdi (a.s)’ın ayaklanma alametleri konusunda, uzun bir hadis naklederken şöyle buyurdu: “…Ne zaman ki fakih dinde araştırmak yerine, makam ve yönetmenlik talep ederse …..ve ne zaman ki minberlerde takvaya davet edip de, kendisinin uygulamadığını görürsen; Kaim’in zuhrunu bekleyin.” Kafi cilt 8 Sayfa 38

Resulullah (s.a.a.s) buyurdu: “Kaim’in ayaklanması; kötü hükümranlar, dilbaz hafızlar ve münafık din alimleri döneminde olacaktır.”Mü’acemül Ahadis ul Emam Mehdi a.s Cilt 1 Sayfa 39

İmam Bakır (a.s) buyurdu: “Kaim ayaklandığında, din alimleri kadar aşikar düşmanı olamayacak ve eğer elinde kılıç taşımazsa, onun ölüm fetvasını verecekler.”

Beyanul A’Emme (a.s) Cild 3 Sayfa 99

İmam Sadık (a.s): “Ebu Besir dedi ki: İmam Sadık (a.s)’dan bu ayet konusunda şöyle buyurduğunu duydum:

TEVBE – 31 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ   (التوبة)

Onlar Keşişler ve Ulemalarına taptılar; Allah’a değil. Allah’a yemin ederim ki, Ulemalar ve Keşişler insanlara, kendilerine tapsınlar diye davet etmediler; eğer bunu yapmış olsalardı, kimse onları tehdit etmeyecekti ancak helali haram ve haramları helal yaptılar ve insanlar da bilmeyerek onlara ibadet etmiş oldular.”Usul kafi Cilt 1Sayfa74

 

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa