Hadis Analizi

Bismillahirrahmanirrahim

Euzu billahi minel şeytanir racim

Ve sallallahu ala Muhammed ve Âlihi Muhammed vel e’imma vel Mehdiyyin ve sellim teslimen kesira

Rical ilminin Bidâtı

Rical ilmin oluşunun sebebi bize ulaşan hadislerin sahihliği ve doğruluğunu tartmaktan ibarettir.bu konuyu mercek altına aldıklarında hadisi nakl eden kişiler hakkında araştırmalar yapıb bu kişilerin kim olduklarına ve bu kişilerin yalancı olup olmadığını bakarlar yani daha doğrusu karar verirler, bu şekilde şiiler Ehli sunnetin hadislerini Uydurululmuş hadis ve Ehi sunnet ise Şiilerin hadislerini Uydurulmuş Hadis olarak Tespit ediyorlar, aslında her ikisinin gerekçeleri aynı, zira her iki mezheb aynı yöntem ile ilerlemektedirler, yani rical ilmi ile, zira raviler için her iki mezhebde ravilerin seceresini gösteren kitablar hazırlamışlar ve bu ravilerin isimlerini o kitaplarda güvenilir veya değil diye liste şeklinde beyan etmişler ve Falanca kişinin Rical kitabı diye kitapları sıralamışlar (Rical-ul Neccaşi—Rical-ul Tusi gibi)yani hadisi nakl eden kişi eğer güvenilir biri ise hadisi kabul ederler ve eğer bu hadisi nakl eden kişi tanımak için yeterli bilgiye ulaşamazlarsa veya hadisi nakl eden kişi güvenilir bulunamazlarsa hadisi red ederler bu şekilde yola çıktığımızda hadis nakl eden raviler eğer fasık yani yalancı oldukları ortaya çıkarsa hadisi kenara bırakırız ve eğer sadık ve güvenilirse hadis ele alınır, tabi bunun doğru olup olmadığı kuran ve peygamber (s.a.v)ve onun aziz EhliBeyti (a.s) hadislerinde bakacağız.

ondan önce anlatmamız gereken bir husus var oda ravilerin güvenirliğin en önemli maddesi Örneği bir Ehli sunnet alimi ilk önce hadis ravisinin Ehli sunnet ravisi olmasını dikkat eder halbuki peygamber efendimizin döneminde mezheb yoktu, yani hadisi duyan ilk ravinin mezhebi olmaz,şii ler de aynı hataya düşmüşlar .

her mezhebin değişmez kuralı

birinci kural :

ravi kendi mezhebinden olacak.

ikinci kural:

ravi hakkında yaşadığına ve yalancı olmadığına dahil delil olacak,

her iki şartın sebebi güvenilir bir ravi bulmaktan gelir yani sadık, ehli sunnet şii olan ravileri sadık bulunmaz ve şiiler’ de ehli sunnet ravilerini sadık bulmaz ve her ikiside birbirini red ederler şimdi kendimizi peygamber efendimizin döneminde olduğumuzu var sayarsak bu hükmün geçerliliğini mezheblere bakmadan kuran dan bakıcağız :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَـــــــــــاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }الحجرات، ۶

Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.

Fasık = Yalancı

Burda gördünüz şekilde kuran ayeti birisi siz bir haber getiriyorsa bu kişi yanalcı olsa bile getirmiş olduğu haberi konusunu ve metnini araştırın yani bu kişinin kimliği hakkında bizi ikaz etmektedir zira eğer sırf fasık olarak görüpte inanmazsak insanları zarar verebileceğimizi anlatmaktadır yani Rical ilminin bahsettiği konu tamamen insan düşüncesinden üretilmiş bir görüş meselesi dir zira kuran ve hadisler üzerindan çıkarılan bir hüküm değildir ancak Rical ilmini inan kişiler bu yöntemin tek çare olarak baktıkları için nerdeyse peygamber efendimizin tavsiye ettiği bir yolmuş gibi kendilerini zan ve somut olmayan bir denizin içinde atmış durumdadırlar halbuki butun rical kitaplarıda raviler hakkında çelişkili kararlar verilmiştir ve rical ilminin önde gelen kişiler bile birbirinin kararlarına karşı çıkmışlardır mesela Buhari kitabında ele aldığı ravilerinin 400 yakın raviyi sahih muslim sağlam ravi saymamıştır ve başka ravileri gövenilir olarak saymıştır ve buharide sahih muslimin 600 ravisi güvenilir değil demiştir veya Rical iliminin En önde gelen Neccaşi ve Şeyh Tusi de bazı raviler konusunda farklı görüşlere sahipler mesela bir şahsı Şeyh Tusi Güvenilir der ancak Neccaşi değil der ve ya tam tersi, hatta bazen bir kitapta güvenilir der başka kitabında güvensiz der örnek olarak Şeyh Tusi Rical kitabında birisni güvenilir demiştir ancak Fihrist kitabında güvenilir değil demiştir.

Şimdi bu konuyu Seyid Ahmed El Hasan (a.s)’ın bizlere kuran yolu ile açıkladığında bizlere yeterli gelmiştı zira kuran bütün inanların ortak olarak hak saydıkları kitaptır, ancak ayeti yeterli sayamayanlar için Neccaşi ve Şeyh Tusinin kitablarında ortak olarak sahih saydıkları bir kaç hadisi ele alacağız ki bu durumun önemini anlıyalım ve eğer Neccaşi ve Tusi sahih saydığını savuniyorsak bizim için geçerliliği oldupundan deği Rical ilmini geçerli olarak sayanlar içindir zira kendi inandıkları kitablar üzerinden konuyu devam etmemiz gerekir ve bunun tavsiesini de İmam Rıza (a.s) bizlere aktarmıştır:

İmam Rıza (a.s)Buyurdu :onların kendileri için zorunlu kıldıkları açılardan konuşun

Bunu buşekilde yaptığımızda karşımızdaki kişi ne konudan sapabilecek nede inkara gidebilecektır hernekadarda kuran ayeti verdiysek de bu durumu rical ilminin teyid ettiği hadislerle netleştireceğiz inşAllah

EhliBeyit (a.s) Hadisleri inkar etmemmiz için ciddi bir şekilde uyarı vermişlerdir

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال

قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله (ع) يقول لك اني قلت الليل انه نهار والنهار انه ليل قلت لا قال فان قال لك هذا اني قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني

مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص ۷۶ وفي طبعة أخرى ص ۲۳۴

Ravi der : İmam Sadık (a.s)’a arzettim sizin hadisilerinizi bizi nakl eden bir şahıs var ve bu şahıs yalancılıkla meşhurdur ve sizden hadis naklettiğinde biz inanamiyoruz,İmam Sadık (a.s) Buyurdu: acaba gecenin gündüz ve gündüzün gece olduğunu mu iddia ediyor? Hayir dedim. Buyurduler Eğer bunu dese bile onu inkar etmeyin zira eğer inkar edip yalanlarsan beni reddetmiş olursun

Muhtasarul Derecat Hsan ibn-i Süleyman-ı Heli S76–Ve Fi Tab’ağ Ahri S 234

Hadis Ravilerinin Ricali

Ravi :Ahmade ibn-i muhammed ibn-i İsa : Hilasetul Gaval-ul Heli S 61 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Hüseyin ibn-i Said : Rical-ul Tusi S 355 No 5257 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Muhammed ibn-i Halid-ul Bargi : Rical-ul Tusi S 363 No 5391 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Abdüllah ibn-i Cundub: Rical-ul Tusi S 340 No 5059 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Süfyan ibn-i Samet: Rical-ul Tusi S 220 No 2926 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر بن بشير، ( عن أبي الحصين ) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) أو عن أبي عبد الله (ع) قال

لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فانكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه

المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج ۱ ص ۲۳۰ . علل الشرائع ج ۲ ص ۳۹۳

İmam Sadık (a.s) Buyurdu: Hadisleri inkar etmeyin hata eğer çoğunu veya bir miktarını ve hatta bir gölge veya rüzgarını bize nisbet ederlerse yine inkar etmeyin çünkü içinde hak ola bilecek birşey ola bilir ve siz bilemez olabilirsiniz ve eğer bunu yaparsanız Allah’ı semasının(arş) yüceliğinde yalanlamış olursunuz

El Mahasenel Ahmed ibn-iMuhammed ibn-i Halid-ul bargi C 1 S 230—Elel Şaraiğ C 2 S 395

Hadis Ravilerinin Ricali

Ravi : Ahmed ibn-i Halid-ul Bargi: Rical-ul Neccaş i S 76 No 182 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi : Muhammed ibn-i İsmail: Rical-ul Neccaş i S 330 No 893 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi : Cafer ibn-i Beşir: Rical-ul Neccaş i S 119 No 304 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi : Ebul Hasin Zahar ibn-i Abdüllah-ul asadi: Rical-ul Neccaş i S 176 No 465 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi : Ebu Besir Yemiyebn-i Kasım: Rical-ul Neccaş i S441 No 1187 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول

والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفَّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا

الكافي ج 2 ص ۲۲۳ . مختصر بصائر الدرجات ص ۹۸ . وسائل الشيعة (آل البيت) ج ۲۷ ص ۸۷ . مستدرك الوسائل ج ۱ ص ۸۰

Eba cafer (a.s) Buyurdu: Allah’a yemin ederim ki nezdimde en sevdiğim sahabem en inançlı ve en fakih olanı hadislerimi en iyi şekilde sarılanandır ve sahabelerimin en kötüsü ve en düşmanım olmüş olanı o dur ki bizi bir hadis nisbet ettiklerinde veya rivayet ettiklerinde onu kötümser ve inkar ederek reddeder ve herkim hadislere inanırsa onu kafir sayar halbuki o bilmez belki o hadis bizim tarafımızdan çıkmış ve söylenmiştir ve yaptığı inkar yüzünden bizim velayetimizden çıkmış olacaktır

El Kafi C 2 S 223– Muhtasarul Besair-ul Derecat S98—Vesail-ul şii(allil Beyt) C27 S87—Mustadaril Vesail C 1 S80

Hadis Ravilerinin Ricali

Ravi : Muhammed ibn-Yemi: Rical-ul Neccaşi S 353 No 946 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi : Ahmed ibn-i Muhammed: Hilasetul Gaval-ul Heli S 61 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Hasan ibn-i Mahbub: Fihristt-ul Tusi S96 No 162 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Cemil ibn-Salih: Rical-ul Neccaşi S 127 No 329 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Ravi :Ebu Ebide El Heza: Rical-ul Neccaşi S 170 No 449 Ravinin Güvenilir Olduğunu Söyler

Aşağıdaki hadisler yukardaki hadislerle uyştuğundan artık rical senedini koymadık

و قال الإمام الصادق (ع) ((حاجوا الناس بكلامي فان حجوكم فأنا المحجوج )). – تصحيح الاعتقاد للمفيد

İmam Sadık (a.s) Buyurdu insanlarla benim kelamım ile delil verin eğer sizi inkar ederlerse doğrusu beni inkar etmiş olacaklar Tashih-ul İtikad Mufid

عن النبي صلى الله عليه وآله: ( من رد حديثا بـــلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوه فقولوا: الله أعلم ) بحار الأنوار ج ۲ ص ۲۱

Resullulah (s.a.v)Buyurdu : benden sona ulaşan bir hadisi inkar eden bir kimse kıyamet gününde ben onun düşmanı olacağım, ozaman eğer benden size tanımadığınız bir hadis gelirse Allah bilir deyin (Allah’u Alam) Bihar-ul Envar C 2 S 21

و عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( يا جابر ……… إذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن أنكرته فرده إلينا أهل البيت، ولا تقل: كيف جاء هذا ؟ وكيف كان وكيف هو ؟ فإن هذا والله الشــــــــرك بالله العظيم ) بحار الأنوار ج ۲ ص ۲۰، اختيار معرفة الرجال – الشيخ الطوسي – ج ٢ – الصفحة ٤٣٩ .

Ey caber eğer bizden sana bir şey gelirse ve kalbin onu kabul etmezse Allahû Teala’yı Hamd et ve onu bize geri gönder ve bu nasıl mümkün olur ve nasıl geldi ve o nasıldır.vs.. deme andolsun bu sözler Allah’a şüphe duymak demektir

İhtiyar mağrefetul Rical-ul Şeyh Tusi C 2 Sayfa 439

عن أبي الحسن (ع) انه كتب إليه في رسالة: ( … و لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وان كنت تعرفه خلافه فانك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة ) الكافي ج۸ ص۲۵/ البحار ج۲ ص۲۰۹

Hz abol Hasan (a.s) Buyurdu : bizden senin elin ulaşan veya bize nisbet edenleri asla batıl dır deme hata eğer ona karşı hükmünü biliyor olasan bile, zira sen ne biliyorsun biz bunu ne için ve hangi sıfat ve hangi sebebten ötürü söyledik.

Kafi C 8 S 25—Bihar-ul Envar C 2 Sayfa 209

Bu şekilde Rical ilmi kendi kendini deşifre ederek sabotaj etimiştir yani ”onunuze gelen hadisleri inkar etmeyin belki bizdendir” yani bir açık kapı kalmaktadır peki biz bu belki kelimesinden kesinliğe nasıl ulaşa biliriz? ve emin bir şekilde bize gelen hadisleri EhliBeyt (a.s) dan veya peygamber efendimiz(s.a.v) tarafından geldiğini nasıl inana biliriz? bunları okuduğumuzda aklımıza şu soru da gelebilir madem biz ravileri sorguluyamazsak neyapacağız aslında her iki sorunun cevabı aynı ama çok önemli bir konunun altını çizmemiz gerek eğer biz Rical ilmini öne sürecek olursak EhliBeyt(a.s) ve peygamber efendimiz (s.a.v)’e hakaret etmiş olacağız zira bize bir çıkmaz yolun ortasında atmış ve bize yol göstermemiş oldukarı için çareyi Ricalda bulduk diye ittiham atmış olacağız ki bu asla mümkün değil mutalaka bize yol bırakmış olmaları gerek, çünkü rical ilminin peşinden gidersek ihtilafların boğuştuğu bir çıkmaz yola gireriz ki Allah’u Teala bizi ihtilaftan ve ayrı söza düşmekten men etmiştir anladığımız şekilde ravi konusunda ne EhliBeyt(a.s) tarafından nede pyegamberimiz(s.a.v) tarafından hiçbir hadis yoktur ve şii ve sunni inancına göre Peygamber efendimizden sonra dinde ne eklenirse bidat olarak bilinir bidat anlamı ise dinde kendiliğinden birşeyler eklmektir ve şirke götürür
“Sonradan ortaya çıkan herşey bid’attır; her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık insanı ateşe sürükler. “(Müslim, Cumua, 43; Ebû Davud, Sünnet 5; Nesâî, lydeyn, 22; İbn Mâce, Mukaddime, 7)

İmam Ali (a.s): “Bir bid’at çıktığında mutlaka bir sünnet terkedilmiştir. Bidattan sakının. Apaçık yoldan ayrılmayın. İşlerin en iyisi en üstün olanıdır. İşlerin en kötüsü ise yeni çıkan şeylerdir.”
Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 9/93

Üstelik bu bidatın sonunda Alimler bile fikir ayrılığına duştuklerinden bu ayetin tersini hareket etmiş oluyorlar ki buda bu fikir ayrılığın islamda yeri olmadığını açıklar

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّى بِه نُوحاً وَالَّـذي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِه اِبْرهيمَ وَمُوسى وَعيسى اَنْ اَقيمُوا الدّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اَللّهُ يَجْتَبي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي اِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ(شورا ۱۳)

Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin» diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.. (Şura: 13)

Bildiğimiz şekilde bir insanın gövenilir olup olmadığını karar vermek çok zor zira Hz musa (a.s) 70 kişiyi güvenilir bilerek yanına götürmüştü ancak hepsi dinden çıkmışlardı yani masum bir peygamber bile bunun kararını verememişti

انظر الی ماقال و لا تنظر الی من قال ـ غررالحکم فصل ۳۰ حدیث ۱۱

EhliBeyt (a.s) Buyurur : gelen hadisin metnini bakın çok duyduk diye sahih kılmayın

Garrul Hükm fasıl 30 Hadis 11

ان الحق و الباطل لایعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله.شرح نهج البلاغه ابن حدید

H z Ali (a.s)Buyurdu : Andolsun hak ve batıl erkeklerin nitelikleri ile tanınmaz(rical alimleri gibi) önce hakkı tanıyın sonra onun ehlini tanıyacaksınız ve batılı tanıyın onun ehlinide taniyacaksınız

Şerhul Nehcul Belaka İbn-i Halil

Şimdi gelelim sahih hadisin sahihliğini nasıl karar vereceğimiz sorusuna, evet bu konu ile ilgili hem hadislerde bu konu geçmiştir hemde kuran ayetinde onun için en geçreli olan kuran ayeti ile başlayacağız

Allah’u Teala şöyle buyurdu

يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنكمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فىِ شُىْءٍ فَـــــــــرُدُّوهُ إِلـــــــىَ اللَّــــــــــهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَخِرِ ذَالِكَ خَيرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً(۵۹)نساء

Ey iman edenler Allahı itaat edin emir sahiblerinede itaat edin Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arzedin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. Nisa suresi (59)

Yani bir hadisi doğru olup olmadığını çöze bilmemiz için kurana arz edeceğiz ve kuran ile uyuşub uyuşmadığını bakacağız bu şekilde ihtilaflı olduğumuz hadisleri kuran ve mütevatir hadislerle kıyaslaya biliyor olacağız yani hem kurana arz etmiş olacağız hem Allah’ın resulüne

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً (۶۵)نساء

Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.Nisa 65

عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله عز وجل أو من قول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وإلا فالذي جاءكم به أولى به ) تفسير البرهان ج۱ ص۷۲، اصول کافي ج ۱ ص ۸۸ باب اخذ بقول پيامبر (ص )

İbn-i Ebi Yafur der iki Hadis ihtilafı konusunda (yani bir konu üzerinde farklı hüküm veren iki hadis) hadis rivayet eden raviler eğer birisi güvenilir ve diğeri güvensiz ise neyapmamız gerektiğinin İmam Sadık (a.s)’a sordum ve şöyle cevap verdiler: Eğer size bir hadis gelirse ve Allah’ın kelamında ve peyamber(s.a.v)’in kelamında bir tasdik bula bilirseniz o hadisi tutun eğer tasdik edecek hüküm yoksa günahın sorumlusu o hadisi getirenedir

Tefsir-ul Burhan C 1 S72—Usul Kafi C 1 S 88 Pyegmaber (s.a.v)’ in tutun dediği bölüm

قال الإمام الصادق (ع) لمحمد بن مسلم : ( يا محمد ما جائك في رواية من بر أو فاجر يــــــــوافق القــــــــــرآن فخـــــذ به ، وما جائك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به ) البرهان ج۱ ص۷۳ .المجلسي – بحار الأنوار – الجزء : (۲ ) – رقم الصفحة : (۲۴۴ )

İmam sadık (açs) Buyurdu Ey Muhammed iyi veya kötü bir insandan kurana uyumlu olan bir hadis gelirse onu kabul et ve iyi bir insan veya kötü bir insandan kuranla çelişen ve zıt olan bir hadis gelirse onu bırak

El Burhan C 1 S 73 –Bihar-ul Envar C 2 S 244

Ehli sunnet kitablarında’da ayni ölçü üzerinden Peygamber efendimizden nakl edilen hadisler mevcut

” اذا حدثتم بحدیث فاعرضوه علی ک هامش عوالی اللئالی 1/68

تاب الله فان وافقه والا فاضربوا به علی الحا

Rasulüllah Buyurdu: Eğer size bir hadis söylenirse onu Allah’ın kitabına arz edin eğer onunla uyuşursa kabul edip amal edin eğer uyuşmazsa onu duvarın göğüzüne vurun

Hşim Avalil le’ali C 1 S 68

الماثور عن رسول الله ص انه قال : اذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان وافقه فاقبلوه و الا فردوه” ( المسائل الفقهیه – سید شرف الدین ص90

Rasullullah Buyurdu: benden sonra size bir çok hadis nakl edilecektir ozaman size gelen hadisleri Allah’ın kitabına arz edin

El Mesail-ul Fkih Seyid Şeref-ul Din S 90

Umarım konu ile ilgili bütün sorularınız cevaplandıra bilmişizdır size son bir uyarı vermek isterim umarim hiç biriniz bu hadisdeki gibi olmayacaksınız :

İmam Sadık (a.s) Buyurdu bizim ehli beytimizden olan ilk kaimimiz ayakladığında sizinle öyle bir hadislerle konuşacak ki siz onu tahamul etmeyip onun aleyhine ayaklanacaksınız
Bihar-ul Envar c 52 s 175

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin

 Ve Salallahu ala muhammed va alihi muhammed El eimma vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira

 Ve selamun aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatü

Ana Sayfa