Ana Sayfa

Neden Yamani ?

Yamani (a.s)’ın hakikatı ve ona tabi olma zorunluluğu belki çoğu kişi bilmez malesef her dönemin kavimleri Allah’ın evliyalarına zulum yaparak nefis ve hevesleri doğrultusunda amelsiz alimler ve ya başkalarını Allah yerine koymuşlardır. Yamani (a.s)’ın yüce makamı hakkında İmam bakır (a.s) şöyle buyrmuştur : bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamaninın bayrağıdır çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram dır ve eğer yamani huruç yaparsa aya kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü bayrağı hidayettir .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder.Gaybet Numani sayfa 264 Biharul Envar cilt 52 sayfa 232.

Şüphesiz kurtarıcının konusu ve onun hakkındaki hadisler ve gelişen olaylar onu bekleyenler için çok önem taşımaktadır, binlerce sene geçmiş olmasına rağmen her kavim ve din mensupları ve değişik ırk ve uluslar için beklenilen bir kurtarıcı hep vardı ancak bu kurtarıcıyı bekleyen çoğu kişi kurtarıcı geldiğinde onu tanımakta zorluk yaşayarak onunla biat konusunda yanılgıya uğrayıp yenilmiştir ve bu ilahi sünnet eski kavimler için gönderilen bütünyamani peygamber, resuller ve ilahi evliyalar için hep yaşanmıştır. Ahir zaman olarak vasfı edildiği şimdiki zaman olarak’ta yaşayan bütün kavim ve milletler içinde bu sünnet adım adım tekrarlanacaktır, ancak bu sefer ki kurtarıcı sadece belirli bir kavim için değil dünya çapındaki ulusları hitap etmektedir. kurtarıcının yolunu bekleyen bütün bekleyenlere hatırlatmamız gerekir ki Hz Mehdi Aleyhe selamın zuhuru 10313 kişinin toplanması ile başlana biliyor olacak yani eğer bugün zuhur gerçekleşmedi ise toplanması zorunlu olan bu sayıdaki kişiler halen oluşmamış demektir, o yüzden bütün bekleyenlerden Hz mehdinin zuhur zemininin hazırlama konusunu ciddiyetle takip etmelerini rica ederiz özelikle önyargı ve ahretleri konusunda başkalarına güvenerek ahretlerini başkalarının eline devir ederek akıbetlerini ziyan etmesinler Alla-u Teâlâ’dan insanlığın hidayete erip kurtulmasına temenni ederiz